Listování
od 

Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže / Procházková, Lidmila, 1931- -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 33, č. 3 (1983), s. 71-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - I / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 11 (2001), s. 494-495
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - II / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), s. 544-547
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 1 (2002), s. 24-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - IV / Cienciala, E., Hofmeister, J., Hruška, J., Moravčík, P., Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 2 (2002), s. 61-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví I / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 82, č. 2 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Smolíková, Zdena, Zeman, Josef, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2001 -- ISBN 80-88974-33-X -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti / Vacek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu / Košťák, Blahoslav -- In: 30. konference Zakládání staveb, Brno 2002 -- s. 270-274
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště / Vacek, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou / Boháč, Jan, Kurka, Jan, Malát, Richard (2007) -- In: Zakládání staveb Brno 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Škrabalová, Jitka, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- s. 29-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov / Hlavinková, Pavlína, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Máčka, Zdeněk, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- s. 4-28
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dlouhodobé následky povodní 1997 v povodí řeky Moravy
Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn / Střeštík, Jaroslav -- In: 16. Celoštátny slnečný seminár -- s. 78-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru / Brož, Milan, Klos, Pavel, Pechoč, Jiří, Živor, Roman -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 210-216
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH