Listování
od 

Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví II / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 80, č. 12 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví III / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 81, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví IV / Cienciala, Emil, Hofmeister, Jan, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Lesnická práce -- ISSN 0322-9254 -- Roč. 82, č. 2 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Smolíková, Zdena, Zeman, Josef, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2001 -- ISBN 80-88974-33-X -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti / Vacek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu / Košťák, Blahoslav -- In: 30. konference Zakládání staveb, Brno 2002 -- s. 270-274
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště / Vacek, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobá stabilita svahu se zatopenou patou / Boháč, Jan, Kurka, Jan, Malát, Richard (2007) -- In: Zakládání staveb Brno 2007 -- ISBN 978-80-7204-544-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Škrabalová, Jitka, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- s. 29-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov / Hlavinková, Pavlína, Klímová, Alžběta, Lacina, Jan, Máčka, Zdeněk, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil -- s. 4-28
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dlouhodobé následky povodní 1997 v povodí řeky Moravy
Dlouhodobé periodicity ve Wolfových číslech slunečních skvrn / Střeštík, Jaroslav -- In: 16. Celoštátny slnečný seminár -- s. 78-81
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru / Brož, Milan, Klos, Pavel, Pechoč, Jiří, Živor, Roman -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 210-216
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci / Strnad, Mojmír -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobé trendy v odnosu dusíku z povodí postižených acidifikací v České republice
Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod / Zeman, Josef (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Dlouhodobé vztahy mezi pohybem Slunce a sluneční aktivitou, zaznamenanou radiouhlíkem v letokruzích / Blahák, F., Charvátová, Ivanka -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 16. seminář -- s. 74-76
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší / Dudková, Irena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 19 (1991), s. 135-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Dlouhodobé změny frakcí hliníku v povrchových a půdních vodách dvou lesních povodí s kontrastní litologií