Listování
od 

Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve / Budil, Petr, David, Martin, Doležal, Jiří, Kozák, Vladislav, Mikuláš, Radek, Peršín, Jan, Steinová, Marika, Šarič, Radko -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dodatek k sekundárním a horninotvorným minerálům jáchymovského rudního revíru
Dodatek ke druhotným a horninotvorným minerálům Jáchymovského rudního okrsku
Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav / Röhlich, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Dodatky a opravy Nového seznamu rodů, podrodů a druhů barrandienských trilobitů (Vaněk et Valíček, 2001, 2002)
Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, Köhler, S., Krám, Pavel, 1960-, Laudon, Hjalmar, Löfgren, S. -- In: Acid Rain 2000 - Proceedings from the 6th International Conference on Acid Deposition: looking back to the past and thinking of the future, Tsukuba, Japan, 10-16 December 2000, Volume III/III -- ISBN 0-7923-7132-1 -- s. 1415-1420
Zdroj: ČGS (UNM)
Does acidification policy follow research in Northern Sweden? Examples from a decade of scientific progress / Bishop, K., Hruška, Jakub, Kohler, S., Krám, Pavel, Laudon, H. -- In: 6th International Conference Acid Rain 2000 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Does acidification policy follow research in northern Sweden? The case of natural acidity during 1990´s / Bishop, Kevin, Hruška, Jakub, Kohler, Stephan, Krám, Pavel, Laudon, Hjalmar, Lofgren, Stephan -- In: Water, Air and Soil Pollution -- ISSN 0049-6979 -- Č. 130 (2001), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Does cation ordering in omphacite influence development of lattice-referred orientation? / Mainprice, D., Ulrich, Stanislav -- In: Journal of Structural Geology -- ISSN 0191-8141 -- Roč. 27, č. 3 (2005), s. 419-431
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments / Caporn, Simon J. M., Dise, Nancy B., Emmet, Bridget A., Evans, Chris D., Fernandez, Ivan J., Field, Chris D., Findlay, Stuart E. G., Goodale, Christine L., Lovett, Gary M., Meesenburg, Henning, Moldan, Filip, 1964-, Sheppard, Lucy J. -- In: Biogeochemistry -- ISSN 0168-2563 -- Vol. 91, no. 1 (2008), p. 13-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment? / Fajtl, Jiří, Friese, K., Herzsprung, P., Koschorreck, M., Ledvina, Rostislav, Tichý, R., Wendt-Potthoff, K. -- In: Applied Mineralogy in Research, Economy, Technology, Ecology and Culture, Proceedings of the Sixth International Congress on Applied Mineralogy ICAM 2000, Göttingen, Germany, 17-19 July 2000 -- ISBN 90-5809-165-1 -- s. 535-538
Zdroj: ČGS (UNM)
Does rural space benefit from location of anaerobic digestion plants? Perspective of communal administration / Dvořák, Petr, Klusáček, Petr, Kunc, J., Martinát, Stanislav, Mintálová, T., Navrátil, J. -- In: Geographia Cassoviensis -- Roč. 7, č. 2 (2013), s. 41-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Does stream water chemistry reflect watershed characteristics? / Chuman, Tomáš, Gürtlerová, Pavla, Hruška, Jakub, Majer, Vladimír, Oulehle, Filip -- In: Environmental Monitoring and Assessment -- ISSN 0167-6369 -- Roč. 185, č. 7 (2013), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif / , , Powell, Roger -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 23, č. 8 (2005), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif / Powell, R., Štípská, Pavla -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 23, no. 8 (2005), p. 627-647
Zdroj: ČGS (UNM)
Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif / Štípská, Pavla -- In: Journal metamorphic Geol -- ISSN 0263-4929 -- Roč. 23, č. 2 (2005), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Does the Bohemian Forest region follow the Ore Mountains? A comparison of acidification impact
Does the solar inertial motion play a primary role in a causal chain of solar-terrestrial relations? / Charvátová, Ivanka, Novotná, Dagmar -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 14, Supplement 1 (1996), s. C21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dohmiella Lütke 1990 (Trilobita) a valid proetid genus, with two new species from Belgium and Germany / Viersen, Allart Philip van -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 86, no. 2 (2006), p. 229-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone / Schust, Friedrich -- In: Geoprofil -- ISSN 0863-2200 -- Jg. 10 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)