Listování
od 

Do the Earth tides have an influence on short-term variations in radon concentration? / Barnet, I., Procházka, J., Skalský, Lumír -- In: Radiation Protection Dosimetry -- ISSN 0144-8420 -- Roč. 69, č. 1 (1997), s. 51-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Do we have Mars sample analogues on the Earth? / Knudsen, J. M., Lipka, Jozef, Madsen, M. B., Morup, S., Tóth, I. -- In: 9. Czechoslovak Spectroscopic Conference with International Participation. Abstracts -- 1 s.
Zdroj: ČGS (UNM)
Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater? / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: IAHS Publication -- Vol. 222 (1994), p. 297-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Do We Really Need System of Systems and Network of Networks? Searching for Equilibrium / Vilímek, Vít, Zvelebil, Jiří -- In: International Disaster Reduction Conference Davos, August 27 - September 1, 2006, I -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Do you separate sets of reactivated faults manually? / Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, 1961- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 20 (2006), p. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Do zircone grow at granulite facies metamorphism. EUG 8 Strasbourg. Abstract / Jelínek, E., Jurek, K., Košler, J., Svojtka, Martin -- In: Terra Nova -- ISSN 0954-4879 -- č. 7 (1995), s. 155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví / Bruthans, Jiří, Buzek, F., Kadlecová, R., Oster, H., Zeman, O. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 7, č. 1 (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata, Oster, Harald, Zeman, Ondřej -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: 11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ -- ISBN 978-80-903258-7-6 -- 402
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve / Bruthans, Jiří, Buzek, F., kadlecová, R. (2008) -- In: 11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ -- ISBN 978-80-903258-7-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renáta, Kvítek, Tomáš, 1950-, Zajíček, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 191-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata, Kvítek, Tonáš, Zajíček, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2007), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží / Bruthans, Jiří, Buzek, František, Kadlecová, Renata, Kvítek, T., Zajíček, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, č. 1 (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Dobrčice / Fediuk, František, 1929-, Melka, Karel, 1930- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 47
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 11 (1986), s. 632-633
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobrotivá Formation (Middle Ordovician, Dobrotivian Stage) at the Wilson Railway Station in Prague (Czech Republic)
Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic) / Havlíček, Vladimír, Vaněk, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 3 (1996), p. 225-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika) / König, Jan, Micka, Václav, Vaněk, Jiří, 1939-2005 -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 374-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu / Hambach, Ulrich, Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Knésl, Ilja, Lisá, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)