Listování
od 

Dobývání uhlí u Starého Šachova / Veselý, Miroslav -- In: Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích -- ISSN 0231-7648 -- Roč. 23 (2000), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století / Melichar, Karel, 1933- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání uhlí ve složitých hydrogeologických podmínkách / Endel, Karel, Milič, Jiří, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 9 (1982), s. 350-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války / Bufka, Aleš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 31 (180), s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání žáruvzdorných jílovců / Lehký, Jindřich -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 333-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání železných rud na Českolipsku / Rückl, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 285-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR / Štelcl, Emil, Vodák, Pavel -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývanie soli vrtmi z povrchu / Vojtek, Kamil -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 308-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem / Buday, Tibor -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 8 (1998), s. 288
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 291-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Dr. Ján Seneš,DrSc. - the father of Paratethys - 65 years old / Kováč, Michal, 1952- -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 1 (1990), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60) -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 10, no. 2 (2002), p. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem / Brzobohatý, Rostislav, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 4 (1992), s. 293-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Dušan Němec seventy years old
Doc. I. Cicha 65 years old
Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc. / Zich, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 405
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý / Dovolil, Miroslav, 1929- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 325
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog / Boháč, Jan, Herle, Ivo, 1966- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 4 (2007), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc. / Kryl, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 1 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)