Listování
od 

Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika) / König, Jan, Micka, Václav, Vaněk, Jiří, 1939-2005 -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 10 (2006), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 374-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu / Hambach, Ulrich, Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Knésl, Ilja, Lisá, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu / Hambach, U., Havlíček, P., Hošek, J., Knésl, I., Lisá, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 121-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dobšice and Zeměchy - perspective loess sites for paleoenvironmental research of the Upper Pleistocene
Dobšice near Znojmo - the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic) / Havlíček, Pavel, Hošek, Jan, Knésl, Ilja, Lisá, L., Smolíková, Libuše -- In: Loess in China & Europe: International Loess Conference a tribute to Edward Derbyshire -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dobšín, Knobloch-Skálova jeskyně. Pedologický posudek / Žigová, Anna -- In: Archeologie ve středních Čechách -- s. 356-357
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Dobšiná serpentinite used for building purposes: History and perspectives
Doby ledové a změny klimatu / Bucha, Václav -- In: Česká hlava - Svět vědy -- Roč. 1, č. 6 (2003), s. 10-11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení / Grygárek, Jiří, 1934- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR / Gerhardt, H., Szuttor, Teodor -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku / Skřivánek, František -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 28-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí / Řehoř, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 304-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání kaolinu na Brdech / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku / Lehký, Jindřich -- In: Dobývání uhlí na Kladensku : historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve -- s. 327-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání mezikomorových pilířů na ložisku Měděnec / Uher, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 227-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes. / Přichystal, Antonín -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu IV., sborník rozšířených abstrakt, -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dobývání nízkých slojí v OKR z pohledu řešení státního úkolu RVT "Dobývání nízkých slojí od 0,5 do 0,7 m" / Bódi, Jan, 1948-, Švrčula, Milan -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 372-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání rud na ložisku Kutná Hora / Svoboda, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 298-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)