Listování
od 

Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem / Staněk, Josef, 1928- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. -- In: Cena ministra životního prostředí 1994-2004 -- ISBN 80-7212-315-7 -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984) / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 5-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem / Palas, Miroslav, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 141
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem / Skřivánek, František -- In: Československý kras -- Roč. 36 (1985), s. 97
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc. / Gardavský, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 97, č. 3 (1992), s. 195-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Preslia -- ISSN 0032-7786 -- Roč. 69 (1997), s. 379
Zdroj: ČGS (UNM)
Doc. V. Kudělásek is 70 years old
Docent Dr. František Pauk zemřel / Kočárek, Eduard, 1928- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 8 (1986), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent Jiří Škopek šedesátiletý / Pruška, Lumír -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 31, č. 1 (1983), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent Pavel Povondra jubilující / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 419-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem / Král, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 241-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa? / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 266-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý / Fediuk, František, 1929-, Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 361
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý / Fišera, Milan, 1937-, Jelínek, Emil, 1943-, Matějka, Dobroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 274-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel / Pašek, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 470
Zdroj: ČGS (UNM)
Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru / Klimeš, Jan, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 6 (2010), s. 364-366
Zdroj: ČGS (UNM)