Listování
od 

Docent Pavel Povondra jubilující / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 419-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem / Král, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 4 (1990), s. 241-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa? / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 266-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý / Fediuk, František, 1929-, Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 279
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 361
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý / Fišera, Milan, 1937-, Jelínek, Emil, 1943-, Matějka, Dobroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 274-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel / Pašek, Josef -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 470
Zdroj: ČGS (UNM)
Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru / Klimeš, Jan, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 6 (2010), s. 364-366
Zdroj: ČGS (UNM)
A doctor from Šlick's Jáchymov. To the 500th aniversary of Georgius Agricola
Documentation of Geological and Archaelogical Features Using the Lacquer-Film Method / Doležal, Ivan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 51
Zdroj: ČGS (UNM)
The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method / Doležal, Ivan -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 7, no. 3 (2001), p. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Documentation of geological attractions in the North-Bohemian brown coal basin
Documentation of Holocene sediments in a gravel pit near Hulín
Documentation of landslides connected with the floods in 1997 in the Jeseníky area
Documentation of speleological object in the Czech Republic
Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Trmice / Kycl, Petr, Radoň, Miroslav, Rapprich, Vladislav, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha / Budil, Petr, 1969-, Kraft, Jaroslav, 1940-, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 23-26, Příl. II
Zdroj: ČGS (UNM)
Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) / Budil, Petr, Kraft, Jaroslav, Kraft, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve / Budil, Petr, David, Martin, Doležal, Jiří, Kozák, Vladislav, Mikuláš, Radek, Peršín, Jan, Steinová, Marika, Šarič, Radko -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)