Listování
od 

Dohmiella Lütke 1990 (Trilobita) a valid proetid genus, with two new species from Belgium and Germany / Viersen, Allart Philip van -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 86, no. 2 (2006), p. 229-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone / Schust, Friedrich -- In: Geoprofil -- ISSN 0863-2200 -- Jg. 10 (2001)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dohoda o spolupráci v geologii s VSR / Černý, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Dojmy z pražského kursu environmentální geologie / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 1 (1993), s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokazy paleokrasu kriedovo-paleocénneho veku v Malých Karpatoch / Činčura, Juraj, Gross, Pavol, Köhler, Eduard -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 69-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokážeme racionálně nakládat s odpady? / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 9, č. 4 (1998), s. 2-3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dokembrijskij metallogenezis v Češskom massive
Doklad aktivity nizkoteplotních Ca-Na-Cl solanek ve feldspatizovaných granitech živcového ložiska Krásno (masiv Krudum) / Dolníček, Z., René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 19, 1/2 (2012), s. 153-156
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří / Čech, Jiří, Godány, Josef, Levý, Oldřich, Rapprich, Vladislav, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doklad neúspěšné predace na planktonu středního plaeozoika: poškození a anomálie schránky devonských dakryokonaridních tentakulitů.
Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno) / Přichystal, Antonín, 1950-, Strnad, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 115-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku / Dvořák, Jaroslav, Maštera, Lubomír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 168
Zdroj: ČGS (UNM)
Doklad velmi vysokotlaké (ca 28 kbarů) metamorfózy ve variském Českém masívu, Česká republika
Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří, Lukeš, Pavel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika / Berkyová, Stanislava, Frýda, Jiří, Lukeš, Pavel -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk / Šída, Petr, 1976- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 159-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli / Kovačíková, Lenka, Kuželka, Vítězslav, Motyková, Karla, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Šamata, Jan -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 10, č. 1 (2006), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doklady pro násunovou tektoniku v Orlických horách / Krmíček, Lukáš, Opletal, M. -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- S. 7-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doklady pro vysokoteplotní difuzní kríp zachované díky rychlému chladnutí spodní kůry (severočeská střižná zóna, Česká republika)
Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě / Jelínková, Dagmar, Šrein, V., Šťastný, Martin -- In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci -- S. 69-89
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ