Listování
od 

Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli / Kovačíková, Lenka, Kuželka, Vítězslav, Motyková, Karla, Nývlt, Daniel, Nývltová Fišáková, Miriam, Šamata, Jan -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 10, č. 1 (2006), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doklady pro násunovou tektoniku v Orlických horách / Krmíček, Lukáš, Opletal, M. -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- S. 7-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doklady pro vysokoteplotní difuzní kríp zachované díky rychlému chladnutí spodní kůry (severočeská střižná zóna, Česká republika)
Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě / Jelínková, Dagmar, Šrein, V., Šťastný, Martin -- In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci -- S. 69-89
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat / Krejčí, Oldřich, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 211
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu / Engel, Zbyněk, 1972-, Jankovská, Vlasta, 1942-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova / Mach, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokristallizacionnoje razvitije magmatitov, vulkanitov i nekotorych metamofičeskich porod (gipoteza formirovanija magm i nekotorych metamorfičeskich porod v rezuľtate koaguljacionnoj gomogenizacii)
Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem! / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Doktoren der Montanwissenschaften der Bergbauhochschulle in Příbram
Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami / Biolková, Jindra -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž) / Janál, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 -- S. 127-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace speleologických objektů v České republice / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN / Baroň, Ivo, Havlín, Aleš, Novotný, Roman -- In: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-7368-296-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Krejčí, Oldřich, Nývlt, Daniel, Petrová, Vladimíra, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 273 (1996), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 1-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu / Anděl, Petr, Tvrdková, Jaroslava -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1986), s. 51-84
Zdroj: ČGS (UNM)