Listování
od 

Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu / Engel, Zbyněk, 1972-, Jankovská, Vlasta, 1942-, Křížek, Marek, 1974-, Treml, Václav, 1974- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova / Mach, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokristallizacionnoje razvitije magmatitov, vulkanitov i nekotorych metamofičeskich porod (gipoteza formirovanija magm i nekotorych metamorfičeskich porod v rezuľtate koaguljacionnoj gomogenizacii)
Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem! / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 280-281
Zdroj: ČGS (UNM)
Doktoren der Montanwissenschaften der Bergbauhochschulle in Příbram
Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami / Biolková, Jindra -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž) / Janál, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření / Elleder, L., Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 -- S. 127-134
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace speleologických objektů v České republice / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN / Baroň, Ivo, Havlín, Aleš, Novotný, Roman -- In: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-7368-296-5 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
DOKUMENTACE TĚLESA DÁLNICE D47 V ÚSEKU LIPNÍK NAD BEČVOU-KLIMKOVICE / Čurda, Jan, Gilíková, Helena, Krejčí, Oldřich, Nývlt, Daniel, Petrová, Vladimíra, Tomanová Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 273 (1996), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 1-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu / Anděl, Petr, Tvrdková, Jaroslava -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1986), s. 51-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentation der bedeutenden mineralogischen Lokalitäten bei Maršíkov im Jahre 1995. Teil II, Studie der mineralogischen Fussweg
Dokumentation der bedeutenden mineralogischen Lokalitäten bei Sobotín und Maršíkov im Jahre 1994. Teil I.- Terrainarbeiten
Dokumentation der Pseudokarsthöhlen im Nationalpark Podyjí
"Die Dokumente der Urwelt sind mir immer vor dem Sinne..." [Johann Wolfgang Goethe a geologie] / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Fossilien -- ISSN 0175-5021 -- Jg. 5, Nr. 5 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolerites and gabbro to diorite porphyries in the Central Bohemian Plutonic Complex