Listování
od 

Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 273 (1996), s. 66-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Č. 279 (2003), s. 1-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu / Anděl, Petr, Tvrdková, Jaroslava -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 10, č. 3 (1986), s. 51-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Dokumentation der bedeutenden mineralogischen Lokalitäten bei Maršíkov im Jahre 1995. Teil II, Studie der mineralogischen Fussweg
Dokumentation der bedeutenden mineralogischen Lokalitäten bei Sobotín und Maršíkov im Jahre 1994. Teil I.- Terrainarbeiten
Dokumentation der Pseudokarsthöhlen im Nationalpark Podyjí
"Die Dokumente der Urwelt sind mir immer vor dem Sinne..." [Johann Wolfgang Goethe a geologie] / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Fossilien -- ISSN 0175-5021 -- Jg. 5, Nr. 5 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolerites and gabbro to diorite porphyries in the Central Bohemian Plutonic Complex
Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd / Zakovič, Michal -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolgosročnyje izmenenija raschoda vody reki Laby v g. Dečin
Dolina rzeki Świder. Zapis dzialalności czlowieka w osadach organicznych dna doliny Świdra w okolicach Stoczka Lukowskiego i Seroczyna / Břízová, Eva, Szwarczewski, P. -- In: Zapis dzalalności czlowieka w środowisku przyrodniczym -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 26, - (2006), s. 51-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Jg. 26 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice 3, excavations 1993-1995 / Cílek, Václav, Přichystal, A., Škrdla, Petr -- In: Paleolithic in the Middle Danube Region -- s. 173-190
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu / Svoboda, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 137-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Circumalpine Quaternary Correlation: Southern Bohemia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 79-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice: analýza autopodií paleolitické populace
Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population / Nývltová-Fišáková, Miriam, Zocová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 24 (2000), s. 81-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice II - a new important locality for Quaternary geology