Listování
od 

Dolní Věstonice:autopodium analysis of the Palaeolithic population. / Nývltová Fišáková, Miriam, Zocová, Jarmila (2000) -- In: Sborník geologických věd-Antropozoikum -- ISBN 80-7075-412-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), a new fossil snake from the lower Miocene of Czechoslovakia / Rage, Jean-Claude, Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 1 (1983), p. 17-21, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), nový fosilní had ze spodního miocénu Československa
Dolnovltavský pluton : poloskrytý intruzívní komplex v neoproterozoiku severního předpolí Prahy, střední Čechy
Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí / Fediuk, František, 1929- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno / Tuček, Arnošt, Zelinková, Zdena -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 12 (1984), s. 494-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomit jako sklářská surovina / Smrček, Antonín -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 40, č. 7 (1990), s. 200-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomite der Slowakei, deren Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten
Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 76, no. 1-2 (1991), s. 83-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomitické mramory na styku moldanubika a moravika v oblasti mezi Jasenicí a Oslavany
Dolomitization in the diagenetic history of the Štramberg limestones / Knietl, M., Lintnerová, O., Reháková, D., Skupien, P., Vašíček, Zdeněk -- In: Geologia 2008 -- Roč. 34, 3/1 (2008), s. 191-192
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dolomitized oolites in Rýchory (Eastern Krkonoše Mountains)
Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov) / Čejchan, Petr, Dieken, Gabriele, Flajs, Gerd, Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Patočka, František, Rottke, Wolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 88-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) / Čejchan, Petr, Dieken, G., Flajs, G., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Patočka, František, Rottke, W. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 88-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia / Domanický, Anton, Michel, Jozef, Tabak, Ján -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 68, č. 10-11 (1990), s. 322-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 239-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 111-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 39-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století / Hofmann, Gustav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna / Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 78-94
Zdroj: ČGS (UNM)