Listování
od 

Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sedimente einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozähnen Bodenbildungen) / Ložek, Vojen -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 26, - (2006), s. 51-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Jg. 26 (2006)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice 3, excavations 1993-1995 / Cílek, Václav, Přichystal, A., Škrdla, Petr -- In: Paleolithic in the Middle Danube Region -- s. 173-190
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu / Svoboda, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 137-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Circumalpine Quaternary Correlation: Southern Bohemia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 79-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice: analýza autopodií paleolitické populace
Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population / Nývltová-Fišáková, Miriam, Zocová, Jarmila -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 24 (2000), s. 81-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice II - a new important locality for Quaternary geology
Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita / Havlíček, Pavel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 283-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolní Věstonice:autopodium analysis of the Palaeolithic population. / Nývltová Fišáková, Miriam, Zocová, Jarmila (2000) -- In: Sborník geologických věd-Antropozoikum -- ISBN 80-7075-412-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), a new fossil snake from the lower Miocene of Czechoslovakia / Rage, Jean-Claude, Roček, Zbyněk, 1945- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 1 (1983), p. 17-21, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolniceophis Lehmani (Serpentes, Colubridae), nový fosilní had ze spodního miocénu Československa
Dolnovltavský pluton : poloskrytý intruzívní komplex v neoproterozoiku severního předpolí Prahy, střední Čechy
Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí / Fediuk, František, 1929- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno / Tuček, Arnošt, Zelinková, Zdena -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 12 (1984), s. 494-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomit jako sklářská surovina / Smrček, Antonín -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 40, č. 7 (1990), s. 200-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomite der Slowakei, deren Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten
Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Vol. 76, no. 1-2 (1991), s. 83-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Dolomitické mramory na styku moldanubika a moravika v oblasti mezi Jasenicí a Oslavany
Dolomitization in the diagenetic history of the Štramberg limestones / Knietl, M., Lintnerová, O., Reháková, D., Skupien, P., Vašíček, Zdeněk -- In: Geologia 2008 -- Roč. 34, 3/1 (2008), s. 191-192
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG