Listování
od 

Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát / Borza, Vladimír, Martiny, Eduard, Soták, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 45-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Doppellagige Kronenplatten bei Cupressocrinitiden (Crinoidea, Mittel-Devon) / Bohatý, Jan -- In: Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 3-930457-60-1 -- s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Doppellagige Kronenplatten: Ein neues anatomisches Merkmal paläozoischer Crinoiden und Revision der Familie Cupressocrinitidae (Devon) / Bohatý, Jan -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Jg. 79, Nr. 2 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech / Zapletalová, Jana -- In: České a slovenské regiony na počátku 3. millenia -- s. 110-122
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech / Švanda, Jan, Woznica, Lumír -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 153-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska / Zapletalová, Jana -- In: Documenta geonica 2004 -- s. 83-90
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras) / Ábelová, Martina -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 171-184, [1] s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína / Běhal, Ondřej, Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 4 (2002), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku / Moravec, Bohumil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru / Fišera, Emil -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 43-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Dormant volcanoes and some cities in Nicaragua / Hradecký, Petr -- In: Fourth conference Cities on volcanoes, IAVCEI, Quito, Abstracts volume -- s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov / Fengl, Milan -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 156-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě / Bartl, Vladimír, Černá, Milena, Čumrdová, Eva, Dvořáková, Alena, Kos, Jiří, Melicherčík, Ján, Melicherčíková, Věra, Petr, Blahoslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 1 (1989), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve / Chudý, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě / Brudník, Jaroslav, Taufer, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 249-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 457-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR / Ďurica, Dušan, Müller, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)