Listování
od 

Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 156-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě / Bartl, Vladimír, Černá, Milena, Čumrdová, Eva, Dvořáková, Alena, Kos, Jiří, Melicherčík, Ján, Melicherčíková, Věra, Petr, Blahoslav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 1 (1989), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve / Chudý, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě / Brudník, Jaroslav, Taufer, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 249-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 35, č. 10 (1987), s. 457-460
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve / Kropáček, Vladimír, Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Sborník VII. uhelně-geologické konference katedry ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty University -- s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR / Ďurica, Dušan, Müller, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky ropně geologického průzkumu spodního miocénu rašovické deprese u Bučovic / Krejčí, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 3 (1987), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve" / Domas, Jaroslav, Holý, Martin, 1959-, Schovánek, Pavel -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný / Žbánek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 7 (1984), s. 200-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky vyhledávání sillimanitu, andalusitu a kyanitu na Moravě / Trnka, Milan -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR / Kašpárek, Zdeněk, Lát, Jindřich -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 141-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941 / Velfl, Josef, 1956- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The dosimetric units of ionizing radiation in practice
Doslov / Roček, Zbyněk -- In: Dinosauři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd -- s. 651-661
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Doslov k českému vydání : Tim Flannery, Bjorn Lomborg a česká realita / Mikuláš, Radek -- In: Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn -- S. 254-256
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Dossier spécial: Stratigraphie du paleozoique (Variant.)
Dostignutyj uroven´ znanij i opyta v oblasti praktičeskogo primenenija metodov geofizičeskoj razvedki v celjach obnaruženija krepkich ( negomogennych) vključenij v krovle plasta na burougoľnych razrezach
Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory / Hofmeister, Jan -- In: Problematika lesnické typologie VI -- ISBN 80 213 1251 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika) / Vašíček, Zdeněk -- In: 8. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov -- ISBN 978-80-88974-91-8 -- S. 103-104
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG