Listování
od 

Doteky Orientu. / Šnajdrová, Evženie -- In: Muzeum - Muzejní a vlastivědná práce -- ISSN 1803-0386 -- Roč. 46, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve / Marasová, Daniela -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie palinologické výsledky z gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria / Snopková, Paulína -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 145-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát / Bielik, Miroslav, Burda, Miloslav, Fusán, Oto, Vyskočil, Vincenc -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 197-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie prínosy modernizačných opatrení v technologii úpravy rudy ložiska Rudňany / Karoli, Anton -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 3 (1989), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení / Vybíral, Vladimír -- In: Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách -- s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie / Domanický, Alojz, Tabak, Ján -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 113-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín / Lisý, Jaromír, Tabak, Ján -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná / Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 10 (2002), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 1 (1996), s. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 1 (1996), s. 11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Double-layered plates in Devonian Cupressocrinitidae: a new anatomical structure in Palaeozoic crinoids and revision of the family Cupressocrinitidae (Devonian)
The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves / Chyba, J. -- In: Model Optimization in Exploration Geophysics: Proceedings of the 4th International Mathematical Geophysics seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 6-8, 1986 -- ISBN 3-528-08996-2 -- s. 231-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Double-levelled structure of Inner-Carpathian Paleogene and southern foot of Klippen Belt in East Slovakia
Double pre-Mesozoic volcanics of the Mongolian fluorite deposit Chulut Tsagan Del - an unusual case of material convergency
Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve / Hoch, Ivan, Martinec, Petr, 1942- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve / Hoch, I., Martinec, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty -- s. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Doupov Mts. - a landscape depository
The Doupov volcano-genetic aspects / Hradecký, Petr -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Doupovské hory - krajina v úschovně / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 1 (1995), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)