Listování
od 

Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 1 (1996), s. 11
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Double-layered plates in Devonian Cupressocrinitidae: a new anatomical structure in Palaeozoic crinoids and revision of the family Cupressocrinitidae (Devonian)
The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves / Chyba, J. -- In: Model Optimization in Exploration Geophysics: Proceedings of the 4th International Mathematical Geophysics seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 6-8, 1986 -- ISBN 3-528-08996-2 -- s. 231-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Double-levelled structure of Inner-Carpathian Paleogene and southern foot of Klippen Belt in East Slovakia
Double pre-Mesozoic volcanics of the Mongolian fluorite deposit Chulut Tsagan Del - an unusual case of material convergency
Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve / Hoch, Ivan, Martinec, Petr, 1942- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve / Hoch, I., Martinec, Petr -- In: Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty -- s. 26-27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Doupov Mts. - a landscape depository
The Doupov volcano-genetic aspects / Hradecký, Petr -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Doupovské hory - krajina v úschovně / Fediuk, František, 1929- -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 4, č. 1 (1995), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008 / Brož, Milan, Málek, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9 -- S. 13-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Doupovské hory Mts. - New geological data / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav -- In: HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Doupovské hory Mts. - new geological data / Hradecký, Petr, Rapprich, Vladislav -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region / Klusáček, Petr -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 3-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná Coalfield, the draining of mine and waste waters and water quality in watercourses / Ondráček, Stanislav -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 13, č. 2 (2005), s. 27-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses / Ondráček, Stanislav -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 13, no. 2 (2005), p. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep. / Aitkenhead-Peterson, Jacqueline, Hruška, Jakub, 1964-, Krám, Pavel, McDowell, William H. -- In: Biogeomon : the 5th International Symposium on Ecosystem Behavior : University of California, Santa Cruz, California, U.S.A., June 25-30, 2006 : conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Republic / Aitkenhead-Peterson, Jacqueline A., Hruška, Jakub, Krám, Pavel, McDowell, William H. -- In: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts -- ISBN 80-7075-662-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let / Ďurica, Dušan, 1932-, Suk, Miloš, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 12 (2004), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Doz. RNDr. Viliam Sitár, CSc., zum fünzigsten Geburtstag / Švagrovský, Jozef -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae -- Nr. 39 (1985)
Zdroj: ČGS (UNM)