Listování
od 

Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 3 (1994), p. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur" / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 10 (2001), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004 / Kachlík, Václav, 1960-, Kryza, Ryszard -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Vol. 36 (2004), p. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. J. Kouřimský seventy years old
Dr. Jan Munzar (60) -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 9, no. 1 (2001), p. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Jaroslav Švenek died
Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 292
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 264-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 267-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943) / Burdová, Petra -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 270-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Martin Kříž, jeho život a dílo / Musil, Rudolf (2001)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dr. Martin Kříž, sein Leben und Werk
Dr. Milan Kvaček died
Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005 / Lobitzer, Harald, Siblík, Miloš -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 145, Nr. 1 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Pavel Povondra / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 207
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Petr Květoň mladým šedesátníkem / Jakeš, Petr, 1940-2005, Klen, Lubomír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha / Petr, Václav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 173, no. 1-4 (2004), p. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. T. Buday 85 years old
Dr. Tibor Buday 80 years old
Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913) / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)