Listování
od 

Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha / Petr, Václav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 173, no. 1-4 (2004), p. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. T. Buday 85 years old
Dr. Tibor Buday 80 years old
Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913) / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let / Cicha, Ivan, 1932-, Ďurica, Dušan -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Tibor Buday zum siebzichsten Geburtstag / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Jg. 35, Nr. 4 (1984)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Váslav Němec: Krumbein Medalist / Agterberg, Frederik P. -- In: Mathematical geology -- ISSN 0882-8121 -- Vol. 26, no. 6 (1994), p. 753-755
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr. Vladimír Bouška died
Dr. Vladimír Havlíček died (1922-1999)
Dr. Vladimír Zoubek died
Dr. Vojen Ložek DrSc., the 70th Birthday
Dr. Z. Lašťovička 60 years old
Dr Zdeňka Brunnerová, PhD died
Drábova pec cave in Vošmenda valley
Drábova pec v údolí Vošmendy / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 15, č. 4 (1990), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Drábovny v Českém Ráji / Vítek, Jan -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 4 (1987), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Drábské světničky / Vítek, Jan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 35, č. 9 (1990), s. 48-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Dráči : sláva a pád radčické břidlice / Mikolášek, Vladimír -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 28, č. 4 (1995), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Dračí zátoka / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 6, č. 6 (1986), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Draft candidate list of geosites representative of Central Europe / Alexandrowicz, Zofia -- In: Polish geological Institute Special paper -- ISSN 1507-9791 -- Vol. 2 (1999), p. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)