Listování
od 

Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4 / Bláha, Vladimír, Čuřík, Jan, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Myška, Oldřich, Štědrá, Veronika, Veselovský, František -- In: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Drainage water temperature as runoff formation identifier
Drained stability of submerged slopes
Draining to surface waters from cleaners in attitude towards effective legislation
Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří / Langrová, Anna, Radoň, Miroslav, Skála, Roman, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Draslík obsahující a fluorem bohatý turmalín z metamorfované fluoritové polohy v leukokratní ortorule z Nedvědice, svratecké krystalinikum
Draslíkem bohatý a draselný hastingsit z granát - hedenbergitového skarnu ve Vladtějovicích, Česká republika
Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity? / Budil, Petr, 1969-, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic / Radoň, Miroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 238-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí / Cempírek, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 225
Zdroj: ČGS (UNM)
Dravite and quartz from Opárno valley near Lovosice
Dravite from Horní Bory pegmatite near Velké Meziříčí
Dravites from the Českomoravská vysočina highlands
Dravity z Českomoravské vrchoviny / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu / Suk, Miloš -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 40-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Drei Eklogite der Velké Vrbno-Gruppe (Silesikum, Tschechische Republik)
Dreslerová D., Břízová E., Růžičková E., Zeman A.: Změny přírodního prostředí v holocénu a archeologie nivy v povodí středního Labe
The dressing of ores containing free silver
Drevenícke travertíny / Kotras, Ján -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 12 (1987), s. 559-561
Zdroj: ČGS (UNM)