Listování
od 

Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi / Daňhelka, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 4 (2000), s. 370-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky / Vítek, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev) / Rajchl, Michal, Uličný, David -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2000), s. 28-41, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 2 (2010), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 88, č. 3 (1983), s. 260-261, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech / Knobloch, Vladimír, Knoblochová, Zdenka, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 160, č. 1-4 (1991), s. 57-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A) / Benada, Stanislav, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 31, č. 1 (1982), s. 57-77, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Drobnolisté odontopteridní medullosní pteridospermy ze středního a svrchního stephanu Čech a Sársko-Lotrinska.
The drop of atmospheric deposition causes chemical changes in water composition - Slavkovský les Mts.
DRT 2007 : 16th Conference on Deformation mechanisms, Rheology and Tectonics (Variant.)
Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany / Moravec, Josef K. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 82-84, Příl. IX
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod] / Procházka, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá mezinárodní konference o eklogitech / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 253-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha / Červený, Tomáš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 29, č. 1 (1989), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhá mezinárodní konference "Podnikání v naftové a plynárenském průmyslu", Luhačovice, 1994 - pozdní příspěvky, postery (Variant.)
Druhá mezinárodní konference "Podnikání v naftovém a plynárenském průmyslu", Luhačovice, 1994 - pozdní příspěvky, postery (Variant.)
Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska / Hercogová, Jitka, 1934-1990, Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)