Listování
od 

Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku / Litochleb, J., Radoň, M., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 299-301
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku / Litochleb, Jiří, Radoň, Miroslav, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu / Krásný, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 401
Zdroj: ČGS (UNM)
Druhý sjezd polských geomorfologů / Czudek, Tadeáš, Demek, Jaromír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 99, č. 1 (1994), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Drusy calcites from carbonate veins from the Příbram uranium deposit
Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska / Litochleb, Jiří, Švenek, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 112-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Družba nevermore! / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, č. 4 (2009), s. 65-65
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Družicová data pro GIS / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 1 (1999), s. 30-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země / Kolejka, Jaromír -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 43, č. 4 (2009), s. 203-207
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dry beneficiation of coal in a counter-current fluidized cascade / Adámek, Stanislav, Mucha, Pavel, Pechoč, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 2/99/ (1996), s. 29-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Dry Cave No.1
A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change / Uličný, David -- In: Sedimentary geology -- ISSN 0037-0738 -- Roč. 167, 1/2 (2004), s. 17-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change / Uličný, David -- In: Sedimentary geology -- ISSN 0037-0738 -- Roč. 167, č. 1-2 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Držkovské skály / Vítek, Jan -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 3 (1987), s. 108
Zdroj: ČGS (UNM)
Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 3 (2006), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví) / Krejčí, Lukáš, Máčka, Zdeněk -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví) / Krejčí, Lukáš, Máčka, Zdeněk -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO) / Budil, Petr, 1969- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 / Čurda, Jan, Hroch, Zdeněk, Kadlecová, Renáta, Moravcová, Olga, 1968-, Pálenský, Peter, Štěpánek, Petr, 1949-, Tomas, Robert, 1971- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů / Boháček, Zbyněk, Kovářová, Miroslava, Müller, Pavel, Sulovský, Petr, Toul, Jan, Zeman, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)