Listování
od 

Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve / Ziegler, Václav -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině / Hejhal, Petr, 1975-, Hrubý, Petr, 1973 červ. 1.-, Malý, Karel, 1970- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 145-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech / Fottová, Daniela, Lachmanová, Zora, Myška, Oldřich, Novotný, Jan, Oulehle, Filip, Vícha, Zdeněk, Zemek, František -- In: Hydrologie malého povodí 2014 -- ISBN 978-80-02-02525-2 -- 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry / Chán, Bohumil -- In: Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita -- s. 28-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP / Dempír, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 5 (1986), s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře / Zýka, Václav, 1926-1990 -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 1 (1984), s. 1-24, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike / Kuráň, Ján -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 221-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvadsaťročné jubileum / Tulis, Ján -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 61, č. 10 (1984), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvakrát INHIGEO 1998 / Haubelt, Josef -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor / Opletal, Mojmír, Otava, Jiří -- In: Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2014 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou / Daneček, V. -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 119-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvě karsologická sympozia ve Slovinsku / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 314-315
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán) / Babůrek, Jiří, Bubík, Miroslav, Krmíček, Lukáš, Otava, Jiří, Pécskay, Zoltán, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dvě lokality podbeskydských vyvřelin / Smutný, Zbyšek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 274-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Dvě nová karbonská fertilní sphenophylla a jejich spóry z České republiky.
Dvě nové fosilní stopy v karpatském flyši v Československu - výsledek činnosti mořských úhořovitých ryb (Anquilliformes)
Dvě nové hadice [Ophiuroidea, Protasteridae] ze svrchního ordoviku Čech
Dvě nové lokality tektitů ve VSR / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)