Listování
od 

Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty / Hruška, Jakub, Jenkins, Alan, Kleemola, Sirpa, Krám, Pavel, 1960-, Larssen, Thorjorn, Moldan, Filip -- In: Finnish environment -- ISSN 1238-7312 -- No. 636 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management / Kopecký, Pavel, Stoje, Vladimír, Štulc, Petr -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 3 (2000), s. 442-459
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua / Šebesta, Jiří -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Roč. XXXV, č. 2003 (2000), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 35, no. suppl. (2000), p. 53-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamic stability of rock slopes / Dvořák, Arnošt -- In: Rock mechanics in Czechoslovakia -- ISBN s. 17-23 -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamical stability of convection cells in the upper mantle / Urban, Ludvík -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 32, no. 2 (1988), p. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí / Müllerová, Hana, 1977-, Zeman, Josef, 1951- -- In: Geochémia 2001 : zborník referátov -- ISBN 80-88-974-33-X -- s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí / Zeman, Josef -- In: Geochémia 2001 -- ISBN 80-88974-33-X -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Dynamické modelování na integrovaných monitorovacích stanovištích
Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt / Čajka, R., Horký, J., Kaláb, Zdeněk, Kořínek, R. -- In: Konstrukce -- ISSN 1213-8762 -- Roč. 4, č. 2 (2005), s. 15-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
Dynamický vývoj reliéfu a geologická rizika vulkanických skupin San Cristobal a Casita v Nikaragui
Dynamický vývoj reliéfu a geologické nebezpečí vulkanické skupiny San Cristobal a Casita, Nikaragua
Dynamický vývoj reliéfu v oblsti Managui, Nicaragua
The dynamics od dripping waters (the Císařská Cave, the Moravian Karst)
Dynamics of anthropogenic ferrimagnetics (fly-ashes) in soil profiles / Dvořák, Igor, Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard -- In: 10th Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy. Abstracts -- s. 130-130
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dynamics of anthropogenic ferrimagnetics (fly-ashes) in soils - experiments on test fields / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Kodešová, R., Petrovský, Eduard -- In: EOS, Transactions, American Geophysical Union -- Roč. 88, č. 52 - Fall Meet. Suppl. (2007), GP53B-1213
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dynamics of bioparameters in relation to external chronomodulation / Prigancová, A., Sothern, R. B., Střeštík, Jaroslav -- In: 3rd international workshop Chronobiology and its roots in the cosmos. Program and proceedings -- s. 153-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dynamics of changes in the content of inorganic and organic pollutants Application of the model analysis