Listování
od 

Dynamics of hydrological processes in heavy soils of the Východoslovenská nížina lowland
Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya / Kalvoda, Jan, 1943- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Vol. 59, no. 2 (2007), p. 85-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of major plant nutrients and some pesticides movement within the system soil-water / Lehotský, Ján -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(2) -- s. 203-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mitteilungen der Österreichischen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0251-7493 -- Vol. 94 (2001), p. 79-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of methane fluxes from two peat bogs in the Ore Mountains, Czech Republic / Bohdálková, Leona, Bůzek, František, Čuřík, Jan, Kuběna, Aleš -- In: Plant Soil and Environment -- ISSN 1214-1178 -- Roč. 59, č. 1 (2013), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamics of microclimate in the crevice-type caves of the northern part of Outer Western Carpathians (on the examples)
Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia) / Šefrna, Luděk, Vilímek, Vít, 1959- -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 11, no. 1 (2003), p. 27-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.) / Šilhán, Karel -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of selected pedochemical characteristics on the Strmá stráň locality in the Krkonoše Mts. in the period 1980-1993
Dynamics of Slow Movements in Caves, Related to Deep-Seated Landslides, Rača Unit, Magura Nappes, Outer Western Carpathians / Baroň, Ivo -- In: 6th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudety Mts. and Adjacent Areas -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site / Bůzek, František, Erbanová, Lucie, Jačková, Iva, Novák, Martin, 1959-, Žák, Karel, 1957- -- In: 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, Břevnov Abbey, Prague, Czech Republic, September 11-16, 2005 : abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamics of sulphate oxygen isotopes in a spruce die-back affected catchment and at an unpolluted control site / Jačková, Ivana, Novák, Martin, Žák, Karel -- In: AIG-6, 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry. Abstracts -- ISBN 80-7075-651-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamics of the Earth's centre
Dynamics of the Earth's mantle
Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System (Variant.)
Dynamics of the subsurface temperature field caused by mining-related groundwater management / Kopecký, P., Stoje, V., Štulc, Petr -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 44, č. 3 (2000), s. 442-459
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The dynamics of the universe evolution in the epoch of Earth's history / Kalvoda, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 1 (1987), p. 87-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu / Baroň, Ivo, Jankovská, Vlasta, Krejčí, Oldřich, Nývlt, Daniel -- In: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- 16
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Dynamika emisí zemních plynů v Čechách / Kroufek, J., Mrlina, Jan, Stejskal, M., Suchý, V., Šebor, G., Tesař, J., Zeman, A. -- In: Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005, -- s. 312-319
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny / Barabas, Dušan, Kochaník, Ján, Kravčík, Michal -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 10 (1990), s. 401-408
Zdroj: ČGS (UNM)