Listování
od 

Dynamo model with thermal convection and free-rotating inner core / Cupal, Ivan, Hejda, Pavel, Reshetnyak, Maxim -- In: Planetary and Space Science -- ISSN 0032-0633 -- Roč. 50, 10/11 (2002), s. 1117-1122
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 6 (1990), s. 321-328
Zdroj: ČGS (UNM)
A dyscrazite-gold-arsenide paragenesis at the Brod deposit
Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami / Knížek, František, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 131-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r. / Kasiński, Jacek Robert -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 43, č. 6 (1995), s. 497-503
Zdroj: ČGS (UNM)
E. A. Bryant: Natural Hazards. Cambridge University Press. Cambridge 1991, 294 str / Czudek, Tadeas -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- 1993, 98, č. 2 (1993), s. 144-144
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
E-government a reforma veřejné správy v ČR / Klusáček, Petr -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 625-632
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
E. Suess und die tschechischen Länder
E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české / Haubelt, Josef, 1932- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 91-97
Zdroj: ČGS (UNM)
E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů / Hruška, Jakub, Navrátil, Tomáš (2005) -- In: Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
E.1. Zonation of endangered areas in regard to applied regeneration procedures for forest ecosystems
E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny / Cienciala, Emil, Hruška, Jakub, Moravčík, Pavel (2005) -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- Roč. 12, č. 3 (2013), s. 86-86
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
EAEE-ESC Task Group 3 - Seismic Risk and Earthquake Scenarios Report of the Activities / Dolce, M., Schenk, Vladimír -- In: Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering -- s. 1
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
EAEE-ESC Task Group 3 - seismic risk earthquake scenarios report of the activities / Dolce, M., Schenk, Vladimír -- In: Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake Engineering. Abstract volume -- s. 461
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
EAG lecture tour 2013 / Röckmann, Thomas -- In: Elements -- ISSN 1811-5209 -- Vol. 10, no. 3 (2014), p. 214-215
Zdroj: ČGS (UNM)
The earliest brachiopod bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia / Mergl, Michal, 1959- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 49, no. 3-4 (2004), p. 127-136
Zdroj: ČGS (UNM)
The earliest dalmanitiid trilobites from Bohemia / Budil, Petr, 1969- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 1 (1995), p. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
The earliest fossil record of the Trapaceae in Europe from the Late Eocene diatomite of Kučlín, north Bohemia / Kvaček, Zlatko, Wójcicki, Jan J. -- In: Phytologia Balcanica -- ISSN 1310-7771 -- Roč. 9, č. 2 (2003), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF