Listování
od 

EMTESZ - First Electromagnetic Probing of the Trans-European Suture Zone / Červ, Václav, Ernst, Tomasz, Nowozynski, Krzysztof, Pek, Josef, Semenov, Vladimír, Smirnov, Maxim -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Enantiomorphous dimorphism in Silurian and Devonian bivalves; Maminka BARRANDE, 1881 (Lunulacardiidae, Silurian) - the oldest known example / Kříž, Jiří -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 34, č. 4 (2001), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Enantiomorphous dimorphism in Silurian and Devonian bivalves; Maminka Barrande, 1881 (Lunulacardiidae, Silurian) - the oldest known example / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Vol. 34, no. 4 (2001), p. 309-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Enclosure 1 - Resume of posters presented by Czech authors at the 17th Joint International Geomorphological Conference (17-20 August 2004) in the framework of the 30th Congress of the International Geographical Union in Glasgow, UK (Variant.)
Enclosure 2 - Abstracts of lectures presented by Czech authors at the physical geographical sessions of the 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow (Variant.)
End of independent petrology in Bohemia
Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Z., Santillán, N., Vilímek, V., Zapata, M. L. -- In: Landslides -- ISSN 1612-510X -- Roč. 2, č. 2 (2005), s. 107-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ende des Pliozän und Unteres bis Mittleres Pleistozän des Brünner Beckens
Endocyclic echinoids of the Předboj locality (Upper Cenomanian)
Endogene und Exogene Hintergründe der Biodiversität (Variant.)
Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations / Baroň, Ivo, Briestenský, Miloš, Klimeš, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 17 (2008), p. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations / Baroň, I., Briestenský, Miloš, Klimeš, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 17 (2008), s. 45-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Endogennaja mineralizacija v Češskom massive v otnošenii k koncepcjam globaľnoj tektoniki: sopostavlenije geofiziki i metallogenii
Endogenní mineralizace v Českém masívu ve vztahu ke globálně-tektonickým koncepcím: konfrontace geofyziky a metalogeneze
Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací
Endogenous mineralization in the Bohemian massif in relation to global-tectonis concepts: confrontation of geophysics and metallogeny / Bernard, Jan Hus, 1928-, Krs, Miroslav, 1928-, Morávek, Petr, 1936-, Polanský, Jindřich -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 18 (1983), p. 11-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
An eneolitic find of the wild Wine grape (Vitis vinifera subsp. sylvestris) at the Moravian gate (Moravia, Czech Republic)
Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 582-588
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů / Bouška, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů (v české části hornoslezské pánve)