Listování
od 

Earthquake Swarms in the Major Focal Zone of the West Bohemia/Vogtland Seismoactive Region / Boušková, Alena, Fischer, Tomáš, Horálek, Josef -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquake Swarms in the Western Part of the Bohemian Massif / Boušková, Alena, Horálek, Josef, Špičák, Aleš -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquake swarms in the western part of the Bohemian massif and thein link with crustal fluids / Boušková, Alena, Brož, Milan, Burjánek, Jan, Fischer, Tomáš, Gangur, Mikuláš, Horálek, Josef, Hudová, Zuzana, Jedlička, Petr, Kolínský, Petr, Málek, Jiří, Mrlina, Jan, Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan, Štrunc, Jaroslav -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 18 (2009), s. 59-60
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids / Boušková, Alena, Brož, Milan, Burjánek, Jan, Fischer, Tomáš, 1961-, Gangur, Mikuláš, Horálek, Josef, Hudová, Zuzana, Jedlička, Petr, Kolínský, Petr, Málek, Jiří, Mrlina, Jan, Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan, 1952-, Štrunc, Jaroslav -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 18 (2009), p. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes / Schenk, Vladimír -- In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic -- s. 247-248, 258
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Earthquakes along the Finne- and Gera-Jáchymov fault zone with special consideration of an event of Sept. 28, 1993 close to Gera, Thuringia
Earthquakes in Central Europe / Procházková, Dana, Schenk, Vladimír, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Crustal Structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 63-71
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ -- ČGS (UNM)
Earthquakes in Czech Republic. Why do wo observe them?
Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics / Dudek, Arnošt, 1928-, Mísař, Zdeněk, Procházková, Dana, 1945-, Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd -- Vol. 96, no. 2 (1986), p. 1-80, mapy
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999 / Boušková, Alena, Holub, Karel, Horálek, Josef, Jedlička, Petr, Nehybka, V., Pospíšil, Jiří, Rušajová, Jana, Růžek, Bohuslav, Skácelová, Z., Zedník, Jan -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 45, č. 3 (2001), s. 267-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999 / Boušková, Alena, Bůžek, B., Holub, Karel, Horálek, Josef, Jedlička, P., Nehybka, Vladimír, Pospíšil, Josef, Rušajová, Jana, Skácelová, Zuzana, Zedník, J. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 45, no. 3 (2001), p. 267-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes in the Czech Republic since 2000 / Havíř, Josef, Hudová, Zuzana, Pazdírková, Jana, Zedník, Jan -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986 / Procházková, Dana -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Vol. 43, no. 3 (1994), p. 225-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995 / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Darja, Skácelová, Zuzana -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 1 (1997), p. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes in the region of the open-pit mines in the Most area (CSSR) / Knaislová, Dana, Procházková, Dana, 1945-, Tobyáš, Vladimír -- In: Geofyzikální sborník -- Vol. 32, 1984 (1987), p. 237-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno / Havíř, Josef, 1970-, Skácelová, Zuzana -- In: Exploration, geophysics, remote sensing and environment -- ISSN 1211-359X -- Vol. 5, no. 2 (1998), p. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Earth's core convection: Boussinesq approximation or incompressible approach? / Anufriev, A. P., Hejda, Pavel -- In: Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics -- Roč. 104, č. 1 (2010), s. 65-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Earth's dimension specified by geoidal geopotential / Burša, Milan, 1929-, Groten, Erwin, Kenyon, Steve, Kouba, Jan, Raděj, Karel, Vatrt, Viliam, Vojtíšková, Marie -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 46, no. 1 (2002), p. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Earth's heat in the Bohemian massif. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Earths magnetic field variations and geomagnetic induction characteristics / Červ, Václav, Pěč, K., Pěčová, Jana, Pek, Josef, Petr, Václav, Praus, Oldřich, Tobyášová, Marta -- In: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 121-124
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ