Listování
od 

Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů / Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2001) -- In: Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy -- ISBN 80-86561-01-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu / Bláha, P., Müller, Karel -- In: Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2 -- s. 242-248
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti / Dopita, Miloslav, Otava, Rudolf, Šiška, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 188-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektívnosť vrtného procesu / Bodnár, Juraj -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství / Jangl, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 278-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Effacement of the consequences of mining activities after working-out the Chabařovice opencast mine
The effect of a reciprocal peat transplant between two contrasting Central European sites on C cycling and C isotope ratios / Adamová, Marie, Bůzek, František, Jačková, Ivana, Komárek, Arnošt, Novák, Martin, Štěpánová, Markéta, Vile, M., Wieder, R., Zemanová, Leona -- In: Biogeosciences -- ISSN 1726-4170 -- Roč. 7, č. 3 (2010), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Effect of a viscosity interface at 1000 km depth on mantle circulation / Čadek, Ondřej, Čížková, Hana -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 41, č. 3 (1997), s. 297-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of acid precipitations on waters of the TANAP territory
Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe / Boschek, P., Knotková, Dagmar, 1930-, Kreislová, Kateřina -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 4, Emissions, Atmospheric and deposition processes, Acidification outside Europe and North America, Critical loads, Regional air pollution control strategies, Effects on materials -- ISBN 0-7923-3970-3 -- s. 2661-2666
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in the region of Europe / Bošek, P., Knotková, D., Kreislová, K. -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 281
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of aging PET fibre on the mechanical properties of PET fibre reinforced cement composite / Andertová, J., Borecká, Lenka, Černý, Martin, Kolář, František, Kopecký, L., Machovič, Vladimír, Přibyl, Oldřich, Svítilová, Jaroslava -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 52, č. 3 (2008), s. 172-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic) / Černý, Jiří, Groscheová, Hana, Havel, M., Novák, Martin, 1959- -- In: Biogeochemical Investigations at the Watershed, Landscape, and Regional Scales -- ISBN 0-7923-5167-3 -- s. 295-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of anthracene thermal exposure on mesophase properties / Kaloč, M., Plevová, Eva, Šugárková, V. -- In: Proceedings of the International Conference on Coal Science and Technology -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Effect of application of phosphate and organic manure-based fertilizers on arsenic transformation in soil columns / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Sisr, Luděk, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Environmental Monitoring and Assesment -- ISSN 0167-6369 -- Roč. 135, č. 1-3 (2007), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions / Beran, Anton, Kharbish, Sherif, Libowitzky, Eugen -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 19, no. 4 (2007), p. 567-574
Zdroj: ČGS (UNM)
The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe) / Košler, Jan, 1965-, Krachler, Michael, Míková, Jitka, Novák, Martin, 1959-, Přechová, Eva -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Effect of Catalyst and Reaction Atmosphere on Coprocessing of Coal/Oil Mixtures / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Šebor, G. -- In: Proceeding 37th International Conference on Petroleum -- s. D20-1-D20-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification / Bäumeltová, Jitka, Bubáková, Petra, Pivokonská, Lenka, Pivokonský, Martin -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 57, no. 2 (2009), p. 121-129
Zdroj: ČGS (UNM)
The effect of changes of the combined sewer overflow CSO83 on the ecological status of the Botič Stream