Listování
od 

Ekologická těžba v koněpruské oblasti / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 47, č. 3 (1992), s. 72-75
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti / Krištoufek, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě / Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 113-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž / Čermáková, Hana, Novák, Jan, Vladyka, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 385-389
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž / Čermáková, Hana, 1948-, Novák, Jan, Vladyka, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-12, D 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-5, D 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické aspekty původu a vývoje hominidů
Ekologické aspekty těžby nerudních surovin / Reichmann, František, Souček, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc / Jahn, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické důsledky dolování na Karvinsku / Kostruch, Jan, Valošek, Česlav -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 4 (1989), s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost / Klapka, Pavel, Klapková, E., Martinát, Stanislav -- In: Opera Corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 42, č. 42 (2005), s. 127-137
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu / Habětín, Vladimír -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 41, č. 8 (1989), s. 252-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické koutky v Jeseníkách / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické mapování / Michal, Jan, Peták, Petr -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 82-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické pokusy ve střední době kamenné / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 6 (1995), s. 333-333
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy / Hanslík, Eduard, Růžička, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 7 (1991), s. 240-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor / Weber, Zdeněk -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1989), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu / Bódi, Jan, Korczynski, Petr, Líčka, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické rámce protipovodňových opatření / Petříček, Václav, 1944 pros. 29.- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy / Anděl, Petr, Kotas, Pavel -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)