Listování
od 

Ekologické pokusy ve střední době kamenné / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 6 (1995), s. 333-333
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy / Hanslík, Eduard, Růžička, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 7 (1991), s. 240-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor / Weber, Zdeněk -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1989), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu / Bódi, Jan, Korczynski, Petr, Líčka, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické rámce protipovodňových opatření / Petříček, Václav, 1944 pros. 29.- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické služby VVÚ - současný stav a perspektivy / Anděl, Petr, Kotas, Pavel -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 3-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologické zatížení hadcových půd / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Štědrá, Veronika -- In: Sborník abstraktů - 12. pedologické dny na téma Antropogenní zatížení půd -- ISBN 978-80-213-1814-4 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ekologické zatížení hadcových půd / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Štědrá, Veronika -- In: Sborník příspěvků 12. Pedologických dnů na téma Antropogenní zatížení půd -- ISBN 978-80-213-1879-3 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace / Ďuriš, Miloslav, Jančařík, Antonín, Sáňka, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 18, č. 1 (1984), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologický dohled nad těžbou / Šponar, Petr, 1947- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. [7]
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd / Finta, Bohuslav -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 11-12 (1991), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologický nivní fenomén / Machar, Ivo -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 1 - Krajina jako přírodní prostor, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na PraĹském hradě a v Prľhonicích -- ISBN 80-86512-02-9 -- s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologický průzkum diverzity říčního habitatu: přeshraniční spolupráce v Krušných horách
Ekologicky přijatelné využití černého uhlí / Buchtele, Jaroslav, Jelínek, Petr, Klika, Zdeněk, 1943-, Kolát, Pavel, Noskievič, Pavel, Roubíček, Václav, Weiss, Zdeněk -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů / Buchtele, Jaroslav, Kaloč, Miroslav, Káš, Václav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kolat, Pavel, Leško, Juraj, Pechoč, Jiří, Roubíček, Václav, Straka, Pavel, Weiss, Zdeněk -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie - móda nebo potřeba? / Vítová, H. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie a těžba nerostných surovin / Reichmann, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 414-417
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie prvních angiosperm: důkazy z albu až cenomanu Evropy