Listování
od 

Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů / Buchtele, Jaroslav, Kaloč, Miroslav, Káš, Václav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kolat, Pavel, Leško, Juraj, Pechoč, Jiří, Roubíček, Václav, Straka, Pavel, Weiss, Zdeněk -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie - móda nebo potřeba? / Vítová, H. -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 84
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie a těžba nerostných surovin / Reichmann, František -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 414-417
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie prvních angiosperm: důkazy z albu až cenomanu Evropy
Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací / Svoboda, Bohumil -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 86-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologie rybí asociace miocenního nadloží sloje severočeské hnědouhelné pánve
Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko / Holub, Milan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 252-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody / Skřivánek, František -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 9, č. 1 (1984), s. 33-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekomorfologické hodnocení jakostních struktur vodních toků a jeho aplikace na modelovém povodí Rakovnického potoka
Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná / Michálek, Bedřich, Navrátil, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 10 (2000), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů / Uher, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky / Ťapák, Milan -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 146-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích / Kindl, Milan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 9 (1992), s. 272-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomický výzkum v ÚVR / Hanus, Petr, Pokorný, Vladimír -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 8 (1982), s. 232-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě / Kopecký, Lubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 140-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR / Juránek, Jiří -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 205-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomika primárních zdrojů stříbra / Vaněček, Mirko -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 169-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu / Palas, Miroslav -- In: Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava). -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 13 (1998), s. 52-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách / Vaněček, Mirko -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 28-34
Zdroj: ČGS (UNM)