Listování
od 

Elastic properties and texture of olivine rich rocks / Ivankina, T. I., Klíma, Karel, Lokajíček, Tomáš, Nikitin, A. N., Pros, Zdeněk, Vasin, R.N. -- In: European Seismological Commission - XXIX General Assembly -- 119-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Elastic properties of carbon-carbon composite cylindrical shells with braided reinforcement / Burešová, M., Černý, Martin, Glogar, Petr, Krula, M. -- In: New Products and Production Technologies for a New Textile Industry -- s. 122-129
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Elastic properties of porous oxide ceramics prepared using starch as a pore-forming agent / Černý, Martin, Gregorová, E., Pabst, W., Živcová, Z. -- In: Journal of the European Ceramic Society -- Roč. 29, č. 13 (2009), s. 2765-2771
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Elastic properties of rock samples under the high pressures and comparison of laboratory and sonic log measurements / Chlupáč, Tomáš, Jahns, E., Pros, Zdeněk, Siegesmund, S. -- In: High pressure in material science and geoscience. Proceedings of the 32th annual meeting of the European high pressure research group -- s. 210-213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elastic properties of rocks and their anisotropy / Babuška, Vladislav, Pros, Zdeněk -- In: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians -- ISBN 80-200-0305-3 -- s. 5-12
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elastic waves velocities in the Slovakian part of the Vienna basin and its basement
Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC / Černý, Martin, Dusza, J., Glogar, Petr -- In: Lomové chování inherentně křehkých materiálů -- s. 55-64
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Elastodynamic and elastostatic Green tensors for homogeneous weak transversely isotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 130, č. 3 (1997), s. 786-800
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elastodynamic Green tensor for homogeneous weak transversaly isotropic media / Vavryčuk, Václav -- In: International workshop Geodynamics of Lithosphere and Earth's Mantle. Programme. Abstracts -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class / Novák, Milan, 1952-, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 55, no. 1-3 (1995), p. 159-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation / Janský, Bohumír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 32, suppl. (1997), p. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
The Elbe Sandstones - Bohemian Switzerland, Geographical Approach to the National Park
The Elbe Sandstones Area from the View-point of a Protecting of Nature
Elbe Sandstones (Czech Republic/Germany) / Adamovič, Jiří, Benda, P., Härtel, Handrij, Kučerová, L., Mikuláš, Radek, Trýzna, M. -- In: Sandstone Landscapes -- ISBN 978-80-200-1577-8 -- S. 326-328
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Elbezone und Osterzgebirge / Bankwitz, Peter, Frischbutter, Alexander -- In: Klassische geologische Gebiete in Mitteleuropa : Fundament und Deckgebirge Südteil DDR : Exkursionsführer -- s. 67-90, 281-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series / Laštovičková, Marcela, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 4 (1989), s. 447-458
Zdroj: ČGS (UNM)
Electric properties of sulphides and their role in the non-ferrous ore exploration and treatment
Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB / Jones, Alan, Korka, Toivo, Plomerová, Jaroslava -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Electrical anisotropy in the Earth's crust and upper mantle - possible effects upon induction data / Pek, Josef, Verner, Tomáš -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 13, Suppl. 1 (1995), s. C122
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Electrical conductance of sediments overlying the basement of the Czech Republic / Praus, Oldřich, Tobyášová, Marta -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 36, č. 2 (1992), s. 161-167
Zdroj: ČGS (UNM)