Listování
od 

Electromagnetic spacecraft used for magnetic navigation within asteroid belt, mining concepts and asteroid magnetic classification / Adachi, T., Kletetschka, Günther, Mikula, V. -- In: Lunar and Planetary Science XXXVIII papers presented at the Thirty-eighth Lunar and Planetary Science Conference : March 12-16, 2007 -- Art. 1093-Art. 1093
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Electron microprobe analyses of moldavites / Bouška, Vladimír, 1933-, Kaigl, Jaroslav, Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1982, no. 1-2 (1983), p. 13-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Electron microprobe analyses of rock minerals: possible method of Fe2+ a Fe3+ content estimation
Electron microprobe analyses of silicates and oxides / Frýda, Jiří, Kotrba, Zdeněk -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Electron microprobe investigations of ore minerals of the Altenberg tin deposit (Ore mountain, GDR). 1. communication: a new occurence of Russelite and Aikinite
Electron microprobe investigations of ore minerals of the Altenberg tin deposit (Ore mountain, GDR). 2. communication: a first occurence of the rare minerals Fluocerite and Bastnaesite
Electron microprobe investigations of ore minerals of the Altenberg tin deposit (Ore mountain, GDR). 3. communication: the Scheelite-Powellite-solid solution series
Electron microprobe investigations of ore minerals of the Altenberg tin deposit (Ore mountain, GDR). 4. communication: Fahlores - chemical composition and nomenclature
Electron microscope study of carbon fibre reinforced carbon composites with phenol-formaldehyde resin as matrix precursor / Glogar, Petr, Hnilica, F., Starý, V. -- In: Materials, Functionality of Design -- s. 119-122
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Electronic database of historical natural stones of the Czech Republic: structuring field and laboratory data / Kampfová, Hana, Přikryl, Richard (2010) -- In: Natural stone resources for historical monuments -- ISBN 978-1-86239-291-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Electronic parmagnetic resonance investigation of oxidized authrocite / Budinova, T., Duber, S., Petrov, N., Šebestová, Eva -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 32, č. 3 (1994), s. 417-422
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements / Bigalke, Jürgen, Junge, Andreas, Zulauf, Gernold -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 93, no. 1 (2004), p. 44-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Electroreceptors in the Lower Permian tetrapod Discosauriscus austriacus / Klembara, Jozef -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 37, no. 3 (1994), p. 609-626
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrická vodivost a termické vlastnosti turmalínů řady dravit-skorylové
Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat / Fojtek, Alois, Laštovičková, Marcela, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 199-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrická vodivost zemské kůry / Pek, Josef -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 204-209
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov / Baláž, Peter -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd / Kopanica, M., Šestáková, I. -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky / Mandl, Martin, Zeman, Josef -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech / Hátle, Miroslav -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 8 (1986), s. 808-820
Zdroj: ČGS (UNM)