Listování
od 

Electronic parmagnetic resonance investigation of oxidized authrocite / Budinova, T., Duber, S., Petrov, N., Šebestová, Eva -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 32, č. 3 (1994), s. 417-422
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements / Bigalke, Jürgen, Junge, Andreas, Zulauf, Gernold -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 93, no. 1 (2004), p. 44-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Electroreceptors in the Lower Permian tetrapod Discosauriscus austriacus / Klembara, Jozef -- In: Palaeontology -- ISSN 0031-0239 -- Vol. 37, no. 3 (1994), p. 609-626
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrická vodivost a termické vlastnosti turmalínů řady dravit-skorylové
Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat / Fojtek, Alois, Laštovičková, Marcela, Povondra, Pavel, 1924- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 199-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrická vodivost zemské kůry / Pek, Josef -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 204-209
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov / Baláž, Peter -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd / Kopanica, M., Šestáková, I. -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 85-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemická detekce oxidace arzenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky / Mandl, Martin, Zeman, Josef -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech / Hátle, Miroslav -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 8 (1986), s. 808-820
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu / Mandl, Martin, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektrochemické štúdium mechanizmu abiotickej a bakteriálnej oxidácie pyritu
Elektrody modifikované jílovými minerály / Navrátilová, Zuzana, Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 572-572
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 1. Mitteilung: ein neuer Nachweis von Russelit und Aikinit / Förster, Hans-Jürgen, Grimm, Liselotte, Hunger, Hans-Jörg -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 45, Nr. 3 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 2. Mitteilung: erster Nachweis der seltenen Erden-Minerale Fluocerit ung Bastnäsit / Förster, Hans-Jürgen, Grimm, Liselotte, Hunger, Hans-Jörg -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 46, Nr. 1-2 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 3. Mitteilung: die Scheelit-Powellit-Mischkristallreihe / Förster, Hans-Jürgen, Grimm, Liselotte, Hunger, Hans-Jörg -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 46, Nr. 3-4 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 4. Mitteilung: Fahlerze - Chemismus und Nomenklatur / Förster, Hans-Jürgen, Grimm, Liselotte, Hunger, Hans-Jörg -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Jg. 47, Nr. 1-2 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Čoupek, Petr, Moravcová, Olga, Steinová, Marika -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Čoupek, Petr, Moravcová, Olga, Sedláček, Jan, Steinová, Marika -- In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference Praha, 14. - 16. 9. 2010 -- ISBN 978-80-87443-00-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Čoupek, Petr, Polechová, Marika, Sedláček (Brno), Jan, Skarková, Helena -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)