Listování
od 

Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Čoupek, Petr, Polechová, Marika, Sedláček (Brno), Jan, Skarková, Helena -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elektronová mikroanalýza dvojbarevných vltavínů
Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy / Prochác, Robert, Sopková, Bohuslava -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 226-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Element Budgets / Billett, Michael F., Cresser, Malcolm S., Černý, Jiří -- In: Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research -- ISBN 0-471-93723-1 -- s. 189-205
Zdroj: ČGS (UNM)
Element distribution during the weathering of granitic rocks and formation of soils in the area of the massif of Říčany
Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia) / Broska, Igor, Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna, Leichmann, Jaromír, 1963- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 186, no. 1 (2009), p. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia) / Broska, Igor, Jacher-Sliwczynska, Katarzyna, Leichmann, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 186, č. 1 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia) / Broska, Igor, Jacher-Śliwczyńska, Katarzyna, Leichmann, Jaromír -- In: Mineral equilibria, metasomatism and mass transport: evolution and stabilisation of rock on a fluid-rich world : proceedings from MIMET 2008 Workshop Smolenice, Slovak Republic, April 8th-10th 2008 -- ISBN 978-80-969919-6-9 -- s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Element speciation in polluted soils, sludges, river and lake sediments
Elemental analysis and speciation
Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins) / Drábková, Jana, Franců, Juraj, Grygar, Tomáš, Lojka, Richard, Sýkorová, Ivana -- In: 26th Regional Meeting of the IAS, Abstract Volume, 173 -- ISBN 978-3-510-49205-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu / Veselá, Vlasta -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 146-152
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Elementary climate cycles of the Upper Palaeozoic continental cyclothems in the east equatorial Pangaea. Mšec Lake, the largest European Lake during the Stephanian B / Bláhová, Anna, Drábková, Jana, Grygar, Tomáš, Lojka, Richard -- In: European Geoscience Union, Abstracts, 2008 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia / Cílek, Václav, jr., Frich-Char, D. I. -- In: 2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987 -- s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap / Klika, Zdeněk, 1943-, Nováčková, Martina, Roubíček, Václav, 1944-, Stach, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 1 (141), p. 43-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych / Grocholski, Andrej, Ihnatowicz, Adam -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci / Majer, Antonín -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition / Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří, Oulehle, Filip, Posch, Maximilian, Volková, Alena -- In: Atmospheric Environment -- ISSN 1352-2310 -- Roč. 50, č. April (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Elevation facies of the malm in Moravia / Eliáš, Mojmír, 1932-, Eliášová, Helena, 1930- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 533-550
Zdroj: ČGS (UNM)