Listování
od 

Elemental climate cycle of the eastern tropical Pangea: environmental record from large freshwater lake (Mšec Member, Stephanian B, Central and Western Bohemian basins) / Drábková, Jana, Franců, Juraj, Grygar, Tomáš, Lojka, Richard, Sýkorová, Ivana -- In: 26th Regional Meeting of the IAS, Abstract Volume, 173 -- ISBN 978-3-510-49205-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Biogeomon: symposium on Ecosystem Behavior: evaluation of Integrated Monitoring in Small Catchments, Prague, September 18-20, 1993. Workshop on Integrated of Air Pollution Effects on Ecosystems, Prague, September 17-18, 1993: abstracts -- s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu / Veselá, Vlasta -- In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/ -- s. 146-152
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Elementary climate cycles of the Upper Palaeozoic continental cyclothems in the east equatorial Pangaea. Mšec Lake, the largest European Lake during the Stephanian B / Bláhová, Anna, Drábková, Jana, Grygar, Tomáš, Lojka, Richard -- In: European Geoscience Union, Abstracts, 2008 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia / Cílek, Václav, jr., Frich-Char, D. I. -- In: 2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987 -- s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap / Klika, Zdeněk, 1943-, Nováčková, Martina, Roubíček, Václav, 1944-, Stach, Martin -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 3, no. 1 (141), p. 43-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych / Grocholski, Andrej, Ihnatowicz, Adam -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci / Majer, Antonín -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition / Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří, Oulehle, Filip, Posch, Maximilian, Volková, Alena -- In: Atmospheric Environment -- ISSN 1352-2310 -- Roč. 50, č. April (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Elevation facies of the malm in Moravia / Eliáš, Mojmír, 1932-, Eliášová, Helena, 1930- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 533-550
Zdroj: ČGS (UNM)
Elevation model and geology of the basement in the Žatec Sub-basin
Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone / Dörr, Wolfgang, Zulauf, Gernold -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 2 (2010), p. 299-325
Zdroj: ČGS (UNM)
The Eleventh international workshop on seismic anisotropy (11IWSA) -- In: Geophysics -- Roč. 71, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elimination rate of cyanide ions from the mud pit of the gold preparation plant in Kremnica
Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie / Pěč, Karel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu / Havíř, Josef, 1970- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Elipsometric methods used for determination of optical parametrs of solids
Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek / Lukeš, František -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 11-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ellipsoidalnyje sistemy koordinat v geodeziji / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodezija i kartografija -- -, č. 3 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ellipsoids of last setting of some Culm conglomerates from the eastern periphery of the Bohemian massif. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)