Listování
od 

Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci / Majer, Antonín -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 301-306
Zdroj: ČGS (UNM)
An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition / Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří, Oulehle, Filip, Posch, Maximilian, Volková, Alena -- In: Atmospheric Environment -- ISSN 1352-2310 -- Roč. 50, č. April (2012), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Elevation facies of the malm in Moravia / Eliáš, Mojmír, 1932-, Eliášová, Helena, 1930- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 533-550
Zdroj: ČGS (UNM)
Elevation model and geology of the basement in the Žatec Sub-basin
Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone / Dörr, Wolfgang, Zulauf, Gernold -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 99, no. 2 (2010), p. 299-325
Zdroj: ČGS (UNM)
The Eleventh international workshop on seismic anisotropy (11IWSA) -- In: Geophysics -- Roč. 71, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Elimination rate of cyanide ions from the mud pit of the gold preparation plant in Kremnica
Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie / Pěč, Karel -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu / Havíř, Josef, 1970- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Elipsometric methods used for determination of optical parametrs of solids
Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek / Lukeš, František -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 11-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ellipsoidalnyje sistemy koordinat v geodeziji / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Geodezija i kartografija -- -, č. 3 (2005)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ellipsoids of last setting of some Culm conglomerates from the eastern periphery of the Bohemian massif. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Emanuel Bořický (1840-1881) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Emended characteristics of Cercidiphyllum Crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ / Konzalová, Magda, Kvaček, Z. -- In: Palaeontographica. Abt. B: Palaeophytologie -- Roč. 239, - (1996), s. 147-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ / Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Vol. 239, no. 4-6 (1996), p. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia / Hyršl, Jaroslav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav -- In: Gems & Gemology -- ISSN 0016-626X -- Roč. 41, č. 2, Box A (2005), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia / Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, 1944-, Vrána, Stanislav, 1936-, Zachariáš, Jiří, Zwaan, J. C., Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 79, no. 1 (2004), p. 1-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences / Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Zachariáš, J., Zwaan, J., Žáček, Vladimír -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. Vol. 79, č. No. 1 (2004), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Emeralds from the Kafubu Area, Zambia / Anckar, Bjorn, Falster, Alexander, Garcia-Guillerminet, Héja, Koivula, John, Laurs, Brendan, Lustenhower, Wim, Muhlmeister, Sam, Seifert, Antonín, Simmons, William, Vrána, Stanislav, Zwaan, Hanco -- In: Gems & Gemology -- ISSN 0016-626X -- Roč. 41, č. 2 (2005), 49
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)