Listování
od 

Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia. Bulletin of Geosciences / Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Zachariáš, J., Zwaan, J., Žáček, Vladimír -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. Vol. 79, č. No. 1 (2004), 40
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Emeralds from the Kafubu Area, Zambia / Anckar, Bjorn, Falster, Alexander, Garcia-Guillerminet, Héja, Koivula, John, Laurs, Brendan, Lustenhower, Wim, Muhlmeister, Sam, Seifert, Antonín, Simmons, William, Vrána, Stanislav, Zwaan, Hanco -- In: Gems & Gemology -- ISSN 0016-626X -- Roč. 41, č. 2 (2005), 49
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The emeritus economic geologist remembers
Emil Porth - a prospector and scholar from Krkonoše Mts.
Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 33, č. 7 (2000), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Emil Porth - předčasně zemřelý krkonošský badatel / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 45, č. 6 (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Emil Porth - the Giant Mts. researcher prematurely die before his time
Emina skála kontra Bártlovka / Pilous, Vlastimil, 1946- -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 1 (2014), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice / Werner, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 272-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Emise a možnosti geologického ukládáni CO2 v České republice
Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace / Nováček, Petr, Takla, Georges -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 5, č. 7 (1997), s. 40-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Emise N2O ze stacionárních spalovacích zařízení / Danihelka, P., Juchelková, D., Kula, Petr -- In: Energetika -- Roč. 47, č. 3 (1997), s. 82-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Emise síry a dusíku v České republice a na Slovensku od roku 1850 do roku 2000
Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku / Bůzek, František, Holub, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Emisní toky těžkých kovů
Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle / Apsimon, H., Brechler, J., Cudlín, Pavel, Juda-Rezler, K., Kubizňáková, Jana, Lowles, I., Zwozdziak, J. -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 451
Zdroj: ČGS (UNM)
Emission fluxes of heavy metal from the fluidized bed combustion of fossil fuels / Hartman, Miloslav, Kučera, Jan, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Journal of Aerosol Science -- Roč. 26, Suppl. 1 (1995), s. S655
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Emission from the fluidized bed combustion / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Melichárková, Eva, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: Acta Montana Series AB -- ISSN 0365-1398 -- 6(109), - (1998), s. 33-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Emission from the Fluidized Bed Combustion / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Melichárková, Eva, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969-, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin, Veselý, Václav -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(109) (1998), p. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Emissions of toxic elements from the fluidized bed combustion of brown coal / Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: CHISA 96 - Abstracts -- s. P5.17, 1116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH