Listování
od 

Endangering of the dam stability of Palcacocha Lake by slope movements, in Peru / Klimeš, Jan, Patzelt, Z., Santillán, N., Vilímek, V., Zapata, M. L. -- In: Landslides -- ISSN 1612-510X -- Roč. 2, č. 2 (2005), s. 107-115
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ende des Pliozän und Unteres bis Mittleres Pleistozän des Brünner Beckens
Endocyclic echinoids of the Předboj locality (Upper Cenomanian)
Endogene und Exogene Hintergründe der Biodiversität (Variant.)
Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations / Baroň, Ivo, Briestenský, Miloš, Klimeš, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta research reports -- ISSN 1214-9691 -- No. 17 (2008), p. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Endogeneous factors influencing origin and evolution of slope deformations / Baroň, I., Briestenský, Miloš, Klimeš, Jan, Košťák, Blahoslav, Rybář, Jan, Stemberk, Josef -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 17 (2008), s. 45-46
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Endogennaja mineralizacija v Češskom massive v otnošenii k koncepcjam globaľnoj tektoniki: sopostavlenije geofiziki i metallogenii
Endogenní mineralizace v Českém masívu ve vztahu ke globálně-tektonickým koncepcím: konfrontace geofyziky a metalogeneze
Endogenní vlivy na vznik a vývoj svahových deformací
Endogenous mineralization in the Bohemian massif in relation to global-tectonis concepts: confrontation of geophysics and metallogeny / Bernard, Jan Hus, 1928-, Krs, Miroslav, 1928-, Morávek, Petr, 1936-, Polanský, Jindřich -- In: Sborník geologických věd. Užitá geofyzika -- ISSN 0036-5319 -- No. 18 (1983), p. 11-51, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
An eneolitic find of the wild Wine grape (Vitis vinifera subsp. sylvestris) at the Moravian gate (Moravia, Czech Republic)
Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 9 (2008), s. 582-588
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů / Bouška, Vladimír, Vrána, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 274-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů (v české části hornoslezské pánve)
Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 16, č. 2-3 (1984), s. 93-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje / Palas, Miroslav, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 101-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetické suroviny Polska / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub, 1978-, Kędzior, Sławomir, Mirkowski, Zbigniew -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů / Holub, Karel -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 132-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energetika Austrálie / Daněk, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 3 (1982), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetika ze všech stran / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 260-260
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ