Listování
od 

Energetické suroviny Polska / Badera, Jarosław, Jirásek, Jakub, 1978-, Kędzior, Sławomir, Mirkowski, Zbigniew -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 36-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Energeticko-četnostní rozdělení indukovaných seismických jevů / Holub, Karel -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 132-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energetika Austrálie / Daněk, Vladimír -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 3 (1982), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Energetika ze všech stran / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 4 (2007), s. 260-260
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Energie postupových větrových vln / Jahoda, Karel -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 5 (1998), s. 120-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Energie seizmických vln vyzářených konečným zdrojem - numerický přístup
Energiově disperzní spektrometr. I. část / Burda, Jaroslav, 1950-, Vlček, Zbyněk -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 8, č. 4 (1984), s. 65-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Energogeografická regionalizace území České republiky / Kolejka, Jaromír -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 28, č. 1 (2009), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energy and ecological problems of utilization of non-traditional raw-materials and non-conventional methods / Trebichavský, Jan -- In: Proceedings : Symposium New Mineral Raw Materials (NEMIRAM), May 31-June 02, 1983, Karlovy Vary, Czechoslovakia -- s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Energy balance of impact and other geological processes
Energy balance of simple elastodynamic sources / Vavryčuk, Václav -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 143, č. 4 (1994), s. 563-586
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin) / Fischer, T., Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel, Růžek, B., Veselá, Vlasta -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 6(109) (1998), s. 27-31
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin) / Fischer, Tomáš, Gruntorád, B., Kaláb, Zdeněk, Muleer, K., Růžek, Bohuslav, Veselá, V. -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(109) (1998), p. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Energy flux in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 166, č. 3 (2006), s. 1299-1317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy-frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples / Lokajíček, Tomáš, Přikryl, R., Rudajev, Vladimír -- In: Materials Science Forum -- ISSN 0255-5476 -- 210/213, - (1996), s. 541-548
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples / Lokajíček, T., Přikryl, R., Rudajev, Vladimír -- In: Abstract of 7th Int. Symposium on Nondestructive Characterization of Materials -- s. 64-65
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Energy of seismic waves radiated by finite circular source - numerical approach / Kolář, Petr -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 114, č. 14 (1999), s. 39-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy of Seismic Waves Radiated by Finite Circular Source - Numerical Approach / Kolář, Petr -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 14(114) (1999), p. 39-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Energy of selected events of 1985/86 West-Bohemian earthquake swarm. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč / Kolář, Petr -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 38, č. 1 (1994), s. 23-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Energy of successive wind-driven waves