Listování
od 

Eobigenerina, a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on late Paleozoic to Mesozoic species formerly assigned to Pseudobolivina and Bigenerina / Bubík, Miroslav, Cetean, Claudia, Filipescu, Sorin, Kaminski, Michael, Neagu, Theodor, Setoyama, Eiichi, Tyszka, Jarosław -- In: Proceedings of Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera -- ISBN 978-973-595-260-0 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Eobigenerina, n. gen., a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on species formerly assigned to the genera Pseudobolivina and Bigenerina / Bubík, Miroslav, Cetean, Claudia, Filipescu, Sorin, Kaminski, Michael, Neagu, Theodor, Setoyama, Eiichi, Tyszka, Jarosław -- In: Eighth International Workshop On Agglutinated foraminifera, Abstract volume -- ISBN 978-973-610-765-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Eocene agglutinated foraminifera and a find of Sculptobaculites barri in Krumvíř 2 Borehole in Moravia
The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe / Vikulin, Sergei V. -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. Suppl. 2 (1999), p. 429-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Eocene Bryozoa from the Eisenrichterstein beds, Hallthurm, Bavaria / Darga, Robert, Zágoršek, Kamil -- In: Zitteliana. Reihe A, Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie -- ISSN 1612-412X -- No. 44 (2004), p. 17-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Eocene corals from the locality near Jaseno, Borová Formation (Sub-Tatras Group)
Eocene corals of the genus Balanophyllia from the locality Skačany, Borová Formation (Sub-Tatras Group)
Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective / Mosbrugger, V., Utescher, Torsten -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 247, no. 3-4 (2007), p. 243-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče) / Bubík, Miroslav, 1962- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina) / Botková, Oľga -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 114-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina) / Botková, Oľga -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 110-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) from the Suchomasty Limestone (Upper Emsian-Dalejan, Prague Basin, Czech Basin) / Hartl, František, Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 5 (1999), p. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) ze suchomastských vápenců (svrchní ems-dalej Pražské pánve, Česká republika)
Eolian phenomena in sandstones and limestones of Egyptian Western Desert and their implications for Central European sandstone relief / Cílek, Václav -- In: Sandstone landscapes : diversity, ecology and conservation : proceedings of the 3rd International Conference on Sandstone Landscapes, Kudowa Zdrój (Poland), 25-28 April 2012 -- S. 28-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Eolian retouch of the Malé Karpaty Mts. relief
Eolian transport in alpine part of the High Tatra mountains / Izmaiłow, Bogdana -- In: Quaestiones geographicae -- No. spec. issue 1 (1985), p. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada / Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 143-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha) / Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada / Růžičková, Eliška -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [13]
Zdroj: ČGS (UNM)