Listování
od 

Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie / Hladilová, Šárka, Zágoršek, Kamil, Ziegler, Václav -- In: Zlinská A., ed.: 5. paleontologická konferencia. Zborník abstraktov. Konferencie, sympóziá, semináre. -- ISBN 80-88974-52-6 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 17-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Epibionts cemented to rocky bottom and clast in the Upper Cretaceous of Železné Hory Mts.(Czechoslovakia)
Epibionts of mollusc shells from the Korycany limestones (Upper Cenomanian, Czech Republic) / Kopáčová, Marie, Nekovařík, Čestmír, Žítt, Jiří -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 1 (2003), p. 41-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Epibionts on the shell of Miocene gastropod from the Buituri locality (Transylvanian Basin, Romania) - a paleoecological case study
Epibionts, their hard-rock substrates and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin) / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Cretaceous Research -- ISSN 0195-6671 -- Roč. 17, - (1996), s. 715-739
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic) / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Cretaceous research -- ISSN 0195-6671 -- Vol. 17, no. 6 (1996), p. 715-739
Zdroj: ČGS (UNM)
Epicentre maps of the Mediterranean Area (1901-1985) / Kárník, Vít, Klíma, Karel -- In: Natural Hazards -- Roč. 7, č. 2 (1993), s. 173-185
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Epidermal anatomy of Laveineopteris bohemica cyclopterids (Medullosales) from the Middle Pennsylvanian Radnice Member, Czech Republic / Cleal, Christopher, Šimůnek, Zbyněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 88, č. 1 (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Epidot in basischen Gesteinen des Zöptauer Massivs (Tschechische Republik)
Epidot v horninách brněnského masivu / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 6 (1995), s. 379-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidot z Chrtníků u Choltic / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 259
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism / Langrová, Anna, Novák, Milan, 1952-, Šrein, Vladimír -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 49 (1993), s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic) / Bukovanská, Marcela -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 49 (1993), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote in rocks from Brno pluton
An epidote-microquartzdioritic hydrothermalite from Prague-Suchdol - a possibly decorative stone
Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen / Získalová, Denisa -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Epifauna cemented to corals and bivalves from the Tithonian of Štramberk (Czechoslovakia / Houša, Václav, Nekvasilová, Olga -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 1 (1987), p. 47-58, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Epifauna na exuviích českých devonských trilobitů
Epifauna on the exuviae of bohemian devonian trilobites / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 2 (1983), p. 181-186, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)