Listování
od 

Epidot z Chrtníků u Choltic / Doubek, Zdeněk, Exnar, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 259
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote and Associate Fissure Minerals from Pfarrerb near Sobotín (Northern Moravia, Czech Republic) : Phase of the Variscan Regional Metamorphism / Langrová, Anna, Novák, Milan, 1952-, Šrein, Vladimír -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 49 (1993), s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote in Mafic Rocks of the Sobotín (Zöptau) Massif (Czech Republic) / Bukovanská, Marcela -- In: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0378-0864 -- Roč. 49 (1993), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Epidote in rocks from Brno pluton
An epidote-microquartzdioritic hydrothermalite from Prague-Suchdol - a possibly decorative stone
Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen / Získalová, Denisa -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 123
Zdroj: ČGS (UNM)
Epifauna cemented to corals and bivalves from the Tithonian of Štramberk (Czechoslovakia / Houša, Václav, Nekvasilová, Olga -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 32, no. 1 (1987), p. 47-58, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Epifauna na exuviích českých devonských trilobitů
Epifauna on the exuviae of bohemian devonian trilobites / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 28, no. 2 (1983), p. 181-186, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Epifauna přicementovaná na korály a mlže ze štramberského Tithónu (Československo)
Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata / Franců, Juraj, 1957-, Rozkošný, Ivan, Suchý, Václav, Žák, Karel, 1957- -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 85, no. 2 (1996), p. 264-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetic dolomitization of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for the burial history of Lower Paleozoic strata / Franců, J., Rozkošný, I., Suchý, Václav, Žák, K. -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Roč. 85, č. 2 (1996), s. 264-277
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epigenetic manganese-rich layers in karst filling of the Zlatý kůň Hillock, Bohemian Karst
Epigenetic mineralization of dislocations and fissures in the carboniferous rocks on the Staříč Mine (NE Moravia)
Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč / Uher, Antonín, Welser, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 298-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu / Cílek, Václav, jr., Fábry, Jan -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 37-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov / Welser, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 369-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Epigenetické zčervenání vápenců - doklad teplého humidního klimatu / Cílek, Václav -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 89-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epilitičtí plži / Ložek, Vojen -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 47, č. 3 (1999), s. 126-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Epilogue / Suk, Miloš, 1934- -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 31 (2006), p. 131
Zdroj: ČGS (UNM)