Listování
od 

Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag,Te) mineralization in theRoztoky volcanic centre, České středohoří Mts., Czech Republic / Bendl, J., Dobeš, P., Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír, Ulrych, Jaromír, Žák, K. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 49, č. 2 (1998), s. 139-146
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. i-viii
Zdroj: ČGS (UNM)
EPR characterization of coal / Machovič, Vladimír, Šebestová, Eva -- In: Coal Science -- s. 401-404
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko) / Albrecht, Jan -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry / Doubek, Zdeněk, 1934-, Jahn, Ján -- In: Mineralia slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 4 (1987), s. 351-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Epsomite. A find of a significant accumulation of epsomite at the Šturec deposite in Kremnica (Slovakia)
Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld
Die Equiden-Reste aus dem Unterpleistozän von Untermassfeld / Musil, Rudolf (2001) -- In: R.D.Kahlke, Das Pleistozän von Untermassfeld bei Meiningen, Thüringen -- s. 274
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Equilibrium assemblages of gneisses and amphibolites of Bujanová complex [Čierna hora], Eastern Slovakia
Equipments Tesla VÚPJT for the radon measurement / Bendl, Jiří, Dvořák, Viktor, Havlas, Jaroslav, Novák, Jan, Vašek, Tibor -- In: Radon investigations in Czechoslovakia II -- s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Equivalent operator preconditioning for elliptic problems / Axelsson, O., Karátson, J. -- In: Numerical Algorithms -- Roč. 50, č. 3 (2009), s. 297-380
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Equivalents of the Veřovice Formation in the Baška facies of the Silesian Unit
Éra cylindrů a diamantů, k životnímu stylu manželů Kramářových. Karel Kramář (1860-1937), život a dílo. / Stehlíková, Dana -- In: Moderní dějiny -- ISSN 1210-6860 -- Roč. 17, č. suppl. 2 (2009), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
The era of cylinders and diamonds, to lifestyle of Kramář spouses. Karel Kramář (1806-1937), life and work.
Erdbeben entlang der Finne- und Gera-Jáchymov-Störung in Thüringen und Sachsen : fallbeispiel: Das Beben am 28.09.1993 bei Gera / Neunhöfer, Horst, Studinger, Michael, Tittel, Bernd -- In: Zeitschrift für angewandte Geologie -- ISSN 0044-2259 -- Jg. 42, Nr. 1 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Erdenet - návrat ke kořenům? / Hanžl, Pavel, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 26-30, obálka s. 2
Zdroj: ČGS (UNM)
Erdöl/Erdgas - Förderung and Speicherung : Freiberger Forschungsforum, 56. Berg- und Hüttenmännischer Tag 2005 (Variant.)
Erdöl/Erdgas - Förderung und Speicherung : Freiberger Forschungsforum 56. Berg- und Hüttenmannischer Tag 2005 (Variant.)
Eretmofylní jinanovité rostliny z cenomanu