Listování
od 

Erodovanosť pod Šarišského podolia / Špes, Ján, Vilček, Jozef -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Erosion and accumulation processes in the Czech Holocene landscape
Erosion and river transport
Erosion of forest soil under conditions of higher precipitation and snow melt (case study central part of the Moravskoslezské Beskydy Mountains)
Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe / Matoušek, Václav, 1963- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 3 (2004), p. 156-161
Zdroj: ČGS (UNM)
The erosional and accumulation processes in floodplains after the flood of August 2002
Erosional damage of soils of the Šariš Lowland
Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images / Kolejka, Jaromír, Shallal, Jasim K. -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Vol. 98 (1995), p. 65-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology / Danišík, Martin, Migoń, Piotr -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 56, no. 3 (2012), p. 441-456
Zdroj: ČGS (UNM)
The erosional processes in the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra / Dýrová, Eva -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 5 - Krajina z pohledu dnešních uživatelů, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-06-1 -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd) / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 105, č. 4 (2000), s. 317-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Eroze pískového lože proudem hydrosměsi v potrubí
Eroze půd / Kohoutová, Alice -- In: EKO Ekol. a Společ. -- ISSN 1210-4728 -- Roč. 6, č. 5 (1995), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi / Pašek, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 332
Zdroj: ČGS (UNM)
Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska / Grmela, Arnošt, Králík, Jiří, 1933-1986 -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002 / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv / Beneš, Jaromír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Erozní a akumulační procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002 / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 69-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Erozní mapa ČR a její využití / Dostál, Tomáš, Krása, Josef, 1975-, Vrána, Karel, 1941- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 2 (2010), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)