Listování
od 

Evaluation of extraction/digestion techniques used to determine lead isotopic composition in forest soils / Chrastný, Vladislav, Ettler, Vojtěch, Komárek, Michael, Tlustoš, Pavel -- In: Analytical and Bioanalytical Chemistry -- ISSN 1618-2642 -- Roč. 385, č. 6 (2006), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Evaluation of foraminiferal assemblages from the sediments in Brno region
Evaluation of full seismic moment tensor from isotropic, LCVD and double-couple components / Kolář, Petr -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 3, č. 4 (2006), s. 105-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Evaluation of geofactors and present level of knowledge in the Czech Republic
The evaluation of geofactors of living environment in the area of the map sheet Ševětín (22-444 scale 1:25000)
Evaluation of geomorphological localities: methodological approach on example of north-western part of the Vizovická vrchovina Highland / Kirchner, Karel, Kubalíková, L. -- In: Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012 -- ISBN 1362-0886 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluation of Karpathian molluscs in the borehole Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice / Dirner, Vojtech, 1953-, Marschalko, Marian, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 52, č. 1 (2006), s. 9-23
Zdroj: ČGS (UNM)
The evaluation of lignite deposit in Bzenec based on a digital model
Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - first results / Lednická, Markéta -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- -, č. 276 (2007), s. 101-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - methodology / Kaláb, Zdeněk -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- -, č. 276 (2007), s. 33-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Evaluation of loading of suspended solids and sediments in the Elbe basin during 1999-2001
Evaluation of loess soils within the North Bohemian brown coal basin and their potential utilization in land restoration
Evaluation of matrix effects during laser ablation MC ICP-MS analysis of boron isotopes in tourmaline / Košler, Jan, Míková, Jitka, Wiedenbeck, Michael -- In: 10th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Evaluation of matrix effects during laser ablation MC ICP-MS analysis of boron isotopes in tourmaline / Košler, Jan, Míková, Jitka, Wiedenbeck, Michael -- In: Mineralogical Magazine. Goldschmidt Abstracts 2011 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)