Listování
od 

Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples / Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 1, no. 1 (133), p. 103-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaluation of various methods of the determination of water storage in snow cover on the watershed of the Orava-water reservoir and posibilities of their application in the river Váh catchment area
Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, 1965-, Staš, Lubomír -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 3 (159), p. 355-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaluation of water quality improvement and factor affecting restoration
Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba / Kobr, Miroslav, 1940-, Ruiz, Jorge, Valcarce, Rosa María -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- č. 3 (1989), s. 303-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaluation of X-ray diffractograms and statistical data processing
Evaluation og natural hazards in Urubamba Valley
Evalution of the localiry "Truba" (Kostelec n. Č. Lesy) from the point of view of the bulk precipitation sampling / Burian, Miloš -- In: Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment. Abstract proceedings of papers presented at the SCOPE Workshop organized by the Geological Institute of the Academy of Science, Czech Republic -- s. 6-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evalution of the profitableness of Tertiary sands in the North Bohemian Brown Coal Basin
Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově / Lukšan, Josef, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Evansite from the graphitic deposit at Český Krumlov
Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích / Kantor, Petr -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 81-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3 / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 21, no. 5 (1989), p. 385-396
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin / Karoli, Stanislav -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [43-44]
Zdroj: ČGS (UNM)
Evapority mediteránnej neogénnej oblasti Tetýdy a Paratetýdy; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 3
Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy / Žáková, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 149-153, 3 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide / Tröger, Karl-Armin, Voigt, Thomas -- In: Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe E, Paläobiologie -- ISSN 0941-7338 -- Jg. 16, Nr. 1 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep / Bąbel, Maciej -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 55, no. 1 (2005), p. 9-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava) / Kalvoda, Jiří -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna / Hlavinková, Pavlína -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 50-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG