Listování
od 

Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba / Kobr, Miroslav, 1940-, Ruiz, Jorge, Valcarce, Rosa María -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- č. 3 (1989), s. 303-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaluation of X-ray diffractograms and statistical data processing
Evaluation og natural hazards in Urubamba Valley
Evalution of the localiry "Truba" (Kostelec n. Č. Lesy) from the point of view of the bulk precipitation sampling / Burian, Miloš -- In: Global Changes and Essential Elements Cycling in the Environment. Abstract proceedings of papers presented at the SCOPE Workshop organized by the Geological Institute of the Academy of Science, Czech Republic -- s. 6-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evalution of the profitableness of Tertiary sands in the North Bohemian Brown Coal Basin
Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově / Lukšan, Josef, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Evansite from the graphitic deposit at Český Krumlov
Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích / Kantor, Petr -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 81-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaporites of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No 25; part 3 / Seneš, Ján, 1924-1992 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 21, no. 5 (1989), p. 385-396
Zdroj: ČGS (UNM)
Evaporites on the NW Flank of the East Slovakian Neogene Basin / Karoli, Stanislav -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [43-44]
Zdroj: ČGS (UNM)
Evapority mediteránnej neogénnej oblasti Tetýdy a Paratetýdy; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 3
Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy / Žáková, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Č. 11 (1988), s. 149-153, 3 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide / Tröger, Karl-Armin, Voigt, Thomas -- In: Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe E, Paläobiologie -- ISSN 0941-7338 -- Jg. 16, Nr. 1 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep / Bąbel, Maciej -- In: Acta geologica polonica -- ISSN 0001-5709 -- Vol. 55, no. 1 (2005), p. 9-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava) / Kalvoda, Jiří -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 6a (1987), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna / Hlavinková, Pavlína -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 50-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Evidence for a pervasive Cambrian magmatism in the Teplá-Barrandian: Continental break up? / Dörr, W., Fiala, Jiří, Philippe, S., Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 2 (1996), s. 39-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif / Frýda, Jiří, Vokurka, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 40, no. 3 (1995), p. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago / Bischoff, J. L., Bunch, T. E., Daniel Jr., I. R., DeCarli, P. S., Ferraro, D., Firestone, R. B., Goodyear, A. C., Hermes, R. E., Hillman, G. C., Howard, G. A., Israde-Alcántara, I., Kennett, D. J., Kennett, J. P., Kimbel, D. R., Kletetschka, G., Kloosterman, J. B., Lipo, C. P., Lopinot, N. H., Moore, A. M. T., Moore, Ch. R., Nábělek, Ladislav, Ray, J. H., Revay, Z., Sakai, S., Tankersley, K. B., Weaver, J. C., West, A., Wittke, J. H. -- In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America -- ISSN 0027-8424 -- Roč. 110, č. 23 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Evidence for fish predation on a coleoid cephalopod from the Lower Jurassic Posidonia Shale of Germany / Košťák, Martin, Mazuch, Martin, Mikuláš, Radek, Přikryl, Tomáš -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie - Abhandlungen -- ISSN 0077-7749 -- Roč. 263, č. 1 (2012), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF